Gezondeschool.nl maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken onder de bezoekers van Gezondeschool.nl. Ze dienen niet, en worden niet gebruikt, om je als persoon te identificeren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.

Bezwaar

Heb je bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van je browser (internetprogramma) kun je cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van Gezondeschool.nl. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vind je op de website Veiliginternetten.nl.

Webstatistieken

Gezondeschool.nl maakt gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina’s van Gezondeschool.nl. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Het adres van je internetprovider
  • De browser die je gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox)
  • Het tijdstip en de duur van je bezoek
  • Welke pagina's je hebt bezocht

Piwik Pro wordt gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het sitegebruik van Gezondeschool.nl. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende cookies:

Cookies webstatistieken

Basisgegevens

Doel

_pk_id

Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht?

_pk_ses

Welke pagina's heeft de bezoeker geraadpleegd?

_pk_ref

Vanaf welke site is de bezoeker gekomen?

*Gezondeschool.nl/magazines maakt gebruik van Google Analytics.

Geen trackingcookies

Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Gezondeschool.nl gebruikt geen trackingcookies. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. Gezondeschool.nl houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.