Hergebruik van tekst, beeld, model of ander materiaal

Beeldmateriaal op RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-websites, zoals Gezondeschool.nl, mag je niet zomaar gebruiken. Als je beeld van Gezonde School wilt gebruiken, stuur dan een verzoek naar redactie@gezondeschool.nl. Als je beeld wilt gebruiken van RIVM, stuur dan een verzoek naar info@rivm.nl. Geef bij je verzoek aan welk beeld het betreft en voor welke doeleinden. Beeldmateriaal van Gezonde School en het RIVM mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

(Her)gebruik van teksten mag

De teksten op de website mag je gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden. Zorg daarbij wel voor bronvermelding (bron: Gezondeschool.nl).

Links naar andere websites

Gezonde School is een samenwerkingsverband. Samen met diverse partners vullen we de website. De informatie via Gezondeschool.nl is bedoeld voor (onderwijs)professionals. Op de website vind je informatie, verwijzingen naar websites en documenten. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de betrouwbaarheid van deze websites of documenten ligt bij de makers daarvan.