Blijf op de hoogte van de deadlines voor de verschillende stimuleringsregelingen en rondes. Bekijk in de agenda wanneer de belangstellingsregistratie start of eindigt, of tot wanneer u kunt factureren.

 

Stimuleringsregelingen

Uitvoeringsfase op school van de gekozen activiteiten. De school krijgt ondersteuning van de Gezonde School-adviseur.

Bekijk de planning ondersteuningsronde 2021-2022

De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het schooljaar 2021-2022 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. 

Bekijk de planning ondersteuningsronde 2021-2022

Maak via mijngezondeschool.nl  inzichtelijk hoe de subsidiegelden zijn besteed. Dit kan op twee manieren:

  • Door het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School (po primair onderwijs , so, vo voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs )
  • Door het beantwoorden van de verantwoordingsvragen. U vraagt dan geen themacertificaat aan.

Bekijk de planning ondersteuningsronde 2021-2022

U vult de evaluatie in via Mijngezondeschool.nl.

Als de verantwoording is goedgekeurd, maakt u een tweede factuur aan voor het declareren van de overige 60% van het subsidiebedrag. Het indienen van deze declaratie is mogelijk tot en met 30 september 2022.

Bekijk de planning ondersteuningsronde 2021-2022

In het voorjaar van 2022 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het ondersteuningsaanbod 2022-2023.