Het programma Gezonde School is een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland.

PO-Raad       VO-raadMBO RaadRijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuGGD GHOR Nederland

We werken nauw samen met de GGD’en en de volgende kennispartners:

 • IVN Natuureducatie;
 • Kenniscentrum Sport en Bewegen;
 • KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/ ;
 • Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid;
 • Pharos;
 • Ruimte-OK;
 • Rutgers;
 • SME;
 • Soa Aids Nederland;
 • Stichting School en Veiligheid;
 • Trimbos-instituut;
 • VeiligheidNL;
 • Voedingscentrum.

Deze partners dragen met hun kennis bij aan de pagina’s over gezondheidsthema’s op Gezondeschool.nl, aan het beoordelen van aanvragen voor een themacertificaat en aan de deskundigheidsbevordering Gezonde School.

Het programma Gezonde School wordt (financieel) mogelijk gemaakt vanuit de volgende ministeries:

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.