Festival

Gehoorschade en jongeren

Langdurige blootstelling aan (te) hard geluid kan blijvende schade aan het gehoor veroorzaken, zoals oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies. Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren van 12-19 jaar loopt risico op gehoorschade door harde muziek, tijdens het uitgaan en door smartphones [1][2]. Omdat gehoorschade door hard geluid niet te genezen is, is preventie van groot belang. In Nederland is geen wet- of regelgeving die het gehoor van bezoekers van uitgaansgelegenheden beschermt. Wel is er tussen het ministerie van  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en brancheorganisaties VVEM en VNPF een convenant getekend, waarin is afgesproken dat de aangesloten muzieklocaties maatregelen nemen die het gehoor van bezoekers beschermen. Daarnaast zijn er verschillende partijen die de pledge 'Actieplan Preventie Gehoorschade' hebben getekend voor Alles is Gezondheid. Een van die partijen is DeBesteSchoolfeesten. 

DeBesteSchoolfeesten heeft al 25 jaar ervaring met het organiseren van feesten op en namens middelbare scholen. Het bedrijf voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor een feestelijke sfeer, maar ook voor een gezond geluidsniveau. Hoe zorg je ervoor dat een schoolfeest ook een feest voor de trommelvliezen is?  

Waarom staat het geluid op veel feesten zo hard? 

Egbert de Kwaasteniet van DeBesteSchoolfeesten vertelt: ‘Wie naar een concert of muziekfeest gaat, wil de beat in zijn lijf voelen. Als leerlingen het geluid te zacht vinden, voelen ze zich niet serieus genomen. Dat gaat ten koste van de sfeer. Het feest komt niet los, sommige leerlingen haken zelfs af.’

Kiezen jullie het geluidsniveau of doen de scholen dat?

‘Dat doen wij. Dat hoort bij onze verantwoordelijkheid. Wij organiseren namens middelbare scholen feesten voor minderjarigen. Dat betekent onder andere dat we geen muziek draaien met grof taalgebruik en dat we ervoor zorgen dat het gemiddelde geluidsniveau niet boven de 97 decibel uitkomt.’

Pledge Actieplan Preventie Gehoorschade

DeBesteSchoolfeesten heeft een pledge ondertekend voor het Actieplan Preventie Gehoorschade als partner van ‘Alles is gezondheid'. Met deze pledge belooft DeBesteSchoolfeesten om zich ervoor in te zetten dat scholieren van muziek kunnen genieten op een manier die veilig is voor het gehoor. Er wordt een gemiddeld maximaal geluidsniveau aangehouden, alle bezoekers krijgen informatie over (preventie van) gehoorschade en kunnen ter plekke betaalbare gehoorbescherming kopen.

Hoe kunnen je oren veilig uitgaan?

‘Tijdens een schoolfeest, dat zo’n vier uur duurt, houden wij een gemiddeld geluidsniveau van gemiddeld 97 decibel aan. Je oren kunnen maar een beperkt aantal uren veilig aan harde muziek worden blootgesteld.' Zo kun je volgens de vrijetijdsnorm[3] voor geluid veilig één keer per week vijf uur naar muziek op 97 decibel luisteren. Maar de meeste scholieren worden naast het schoolfeest ook op andere manieren blootgesteld aan harde muziek en alles telt bij elkaar op. Ze luisteren naar muziek op hun mobieltjes of gaan naar andere feestjes en je weet niet hoe hard de muziek dan staat en hoe lang ze ernaar luisteren. 'Wij zetten daarom ook in op bewustwording en voorlichting. Vooraf aan het feest sturen we in samenwerking met de school hierover een brief aan de ouders. En we zetten op elk feest een hippe automaat neer waar leerlingen met korting oordoppen kunnen kopen. Tijdens het feest zelf draaien we af en toe een stoere jingle om leerlingen bewust te maken van het risico op gehoorschade en ze op de oordoppen te wijzen. Met hulp van de Nationale Hoorstichting werken we aan een gratis lespakket dat we scholen voorafgaand aan een feest willen aanbieden.’

Lukt het om het op een goed volume te houden?

‘Dat is een pittige opgave, maar onze dj’s weten hoe ze ermee moeten omgaan. Ze zetten de muziek bijvoorbeeld het eerste uur iets zachter en laten het volume in de loop van het feest geleidelijk toenemen. Of ze wisselen een up tempo-nummer op 100 decibel af met een rustiger nummer op een lager volume. Zo zorgen ze ervoor dat ze gemiddeld op 97 decibel uitkomen. Op een decibelmeter zien onze dj’s zowel wat het gemiddelde geluidsniveau gemeten over een kwartier midden in de zaal is, als het gemiddelde van de avond.’

Zijn scholen bewust bezig met veilige geluidsniveaus?

‘We merken dat scholen het wel belangrijk vinden, maar ze beginnen er meestal niet zelf over. Leerlingen lopen sneller gehoorschade op dan veel mensen denken. Ook de mobieltjes met koptelefoon spelen daar een rol bij. Veel mensen staan nog te weinig stil bij het risico op gehoorschade.’

Tot slot: zijn er manieren om een lager volume te compenseren?

‘Ja, wij hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in apparatuur die een zuivere toon produceert. Daarmee hoef je het volume minder hard te zetten om de muziek goed te laten binnenkomen. Ook zetten we onze luidsprekers hoog neer, zodat er minder volume nodig is om het midden van de zaal te bereiken. We hebben goede dj’s: vakmensen die weten hoe ze een zaal moeten bespelen met hun muziekkeuze en enthousiasme. Ook bieden we verschillende concepten aan met bijvoorbeeld een zomerse sfeer of glow in the dark-effecten, waarmee we voor extra beleving zorgen.’

Referenties en bronnen

  1. Vogel I, Verschuure H, Ploeg C, van der Brug J, Raat H. Estimating adolescent risk for hearing loss based on data from a large school-based survey. 2010.
  2. Gommer M, Hoekstra J, Engelfriet P, Wilson C, Picavet H. Gehoorschade en geluidsblootstelling in Nederland : Inventarisatie van cijfers. 2013.
  3. Vrijetijdsnorm. 2010.