Gezonde School is niet alleen in Nederland een feit. Ook op Aruba wordt hard gewerkt aan de realisatie van Gezonde Scholen onder de naam: Scol Saludabel Aruba. Deze organisatie heeft een pilot Gezonde School uitgevoerd op negen basisscholen op Aruba. GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Haaglanden heeft een samenwerkingsrelatie met Aruba. Monique en Muriel, Gezonde School-adviseurs bij GGD Haaglanden Haaglanden,  brachten een bezoek aan deze scholen op Aruba en gaven trainingen over Gezonde School. In deze weblog blikken zij terug op een inspirerende week.

Wat ging eraan vooraf?
“In april 2016 werd GGD Haaglanden benaderd door een klein clubje enthousiaste ‘collega’s’ uit Aruba. Een aantal professionals uit verschillende disciplines, zoals jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk, sport en onderwijs, had zich verdiept in de Gezonde School-aanpak in Nederland. Zij vroegen ons een deskundigheidsbevordering te verzorgen over de Gezonde School-aanpak en de verschillende gezondheidsthema’s. Dit heeft geresulteerd in een werkbezoek aan Nederland. Gedurende een week kregen zij een training over Gezonde School door het team Gezonde School van onze GGD. Ook bezochten zij een aantal scholen, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland. De groep die getraind werd, heeft zich ontwikkeld tot de stuurgroep Gezonde School Aruba. Deze stuurgroep is na hun terugkeer voortvarend aan de slag gegaan en heeft de afgelopen jaren een mooie basis gelegd voor Gezonde School;  Scol Saludabel Aruba. Inmiddels is een pilot uitgevoerd op negen scholen. Ook werd een onderzoek gestart naar gezondheid op deze scholen en is een draaiboek voor Gezonde School-adviseurs ontwikkeld.”

Op naar Aruba
“Het afgelopen voorjaar werden wij benaderd door Scol Saludabel. Zij hadden als wens om meer Gezonde Scholen op Aruba te kunnen ontwikkelen en begeleiden. Hiervoor wilden zij meer Gezonde School-adviseurs opleiden, die ingezet kunnen worden in de ondersteuning aan de scholen. Ook wilden zij de scholen zelf meer kennis meegeven over de aanpak, door het opleiden van Gezonde School coördinatoren. Tot slot wilde de stuurgroep zelf getraind worden in de doorontwikkeling van Gezonde School.  In november reisden wij af naar het warme Aruba met een koffer vol trainingsmateriaal,  praktische voorbeelden en enthousiasme. We werden bijzonder hartelijk ontvangen door de stuurgroep. Op maandag waren we te gast bij het ministerie. Een grote groep genodigden, waaronder de ministers voor Onderwijs en Sociale zaken  de inspectie en een aantal schoolbesturen, werd hier geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek op de scholen. Wij hebben daarbij toegelicht hoe de Gezonde School kan helpen bij de integrale aanpak van de verschillende gezondheidsthema’s op school. De hele week was gevuld met trainingen. Tussendoor  was tijd ingeruimd om de deelnemende scholen te bezoeken.  Wat ons trof, was het enthousiasme en de leergierigheid van de deelnemers. Niet alleen de Gezonde School-adviseurs, maar ook de scholen zelf stonden te trappelen om te beginnen met de aanpak van gezondheid op school. Net als in Nederland bleken de scholen al heel actief met thema’s als gezonde voeding,  beweging en ouderbetrokkenheid. De kracht van  Aruba schuilt in onze ogen in het kleinschalige van het eiland: de professionals die scholen ondersteunen weten elkaar snel te vinden,  en er is een grote betrokkenheid vanuit de politiek. Meerdere ministeries hebben zich gecommitteerd aan de ontwikkeling van Gezonde School op Aruba. Daarnaast zijn vakleerkrachten bewegingsonderwijs ook deskundig op het gebied van gezondheid. Tevens geeft de Arubaanse Pabo in hun curriculum aandacht aan gezondheid op school. Ook voor de lokale pers bleef ons bezoek niet onopgemerkt: zo werden we geïnterviewd over onze trainingen en volgde er een artikel in de lokale krant.” (zie foto)

Vervolg
De week werd afgesloten met een ludieke kenniskwis en concrete afspraken voor vervolg. Gezonde School-coördinatoren en Gezonde School-adviseurs zijn met elkaar in contact gebracht en hebben wederzijdse verwachtingen uitgewisseld. Een volgende stap is de uitwerking van de verschillende gezondheidsthema’s binnen Gezonde School, met mogelijk een vignet als beloning voor scholen. We kijken terug op een intensieve, maar vooral inspirerende week. Wat ons vooral raakte is hoe je met  minder middelen, maar met veel liefde, creativiteit en professionaliteit samen kunt werken aan een betere gezondheid van kinderen. Warmte en betrokkenheid zijn hierbij de drijfveer. Zie bijgaande foto’s voor een sfeerimpressie.

Monique Boonekamp en Muriel Weltens

Gezonde School-adviseurs GGD Haaglanden