Dit programma helpt de school een democratische gemeenschap te vormen, waarin kinderen op een vanzelfsprekende manier democratie ervaren. Kinderen krijgen een stem en worden actief aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving. Het invoeringstraject beslaat twee schooljaren (leerkrachttraining, klassenbezoeken, stuurgroep, ouderbijeenkomsten en een mediatortraining).

tabel De vreedzame school

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar CED-Groep
Website
Aan de slag
Naam E-mailadres Telefoonnummer
Mirjam van der Ven m.vanderven@cedgroep.nl 010-4071599
Doel

De school als oefenplaats voor democratisch burgerschap. Leerlingen leren op een democratische manier beslissingen nemen, open staan voor verschillen, constructief conflicten oplossen en verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap. Probleemgedrag van leerlingen vermindert, onzekerheid en handelingsverlegenheid van leerkrachten neemt af.

Groep
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Overige middelen en materialen

De Vreedzame School biedt een zeer compleet lespakket, met o.a. handleidingen, lesactiviteiten, draaiboeken, een digitaal Kwaliteitsinstrument, filmmateriaal, een online downloadcentrum voor leerkrachten, publicaties en aanvullende actuele lessen.
 

Thema
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Er is een draaiboek voor ouderavonden, die de school zelf kan organiseren.
Activiteit is gericht op
 • Omgeving
 • Gezondheidseducatie
Aanvullende activiteit
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

Het invoeren van het programma De Vreedzame School gebeurt tijdens een tweejarig invoeringstraject, onder begeleiding van een door de CED-Groep opgeleide trainer.

Door wie uit te voeren op school?
 • Anders
 • De Vreedzame School is een programma wat schoolbreed wordt ingevoerd: de hele school ís 'vreedzaam'. Dit betekent dat iedereen meedoet, van directie tot ouders en leerlingen. Er wordt op school een stuurgroep vreedzaam ingesteld. 

Tijdsbesteding Meer dan 25 uur

Leerkrachten van elke groep verzorgen wekelijks een les of activiteit van 30 tot 45 minuten. Daarnaast zijn er in de eerste twee jaar uren nodig voor de training van leerkrachten, de training van leerlingmediators, teambijeenkomsten, stuurgroep overleggen en workshops voor ouders.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Na de invoering zijn verdiepingsmodules mogelijk met activiteiten voor zowel leerkrachten als leerlingen.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Meer dan €500

In de eerste twee jaar heeft een school 60 tot 70 uur begeleiding nodig. De kosten daarvan zijn afhankelijk van het uurtarief. Elke school betaalt eenmalig licentiekosten: vanaf 100 leerlingen € 1260,50 (ex BTW Belasting op de toegevoegde waarde (Belasting op de toegevoegde waarde)), voor kleinere scholen € 630,25 (ex. BTW). Voor elke groep is een lesmap nodig van € 75,- tot € 120,- per stuk (incl. BTW). Voor de kleutergroepen bestaat een basislijst met prentenboeken.

Beoordeling Eerste aanwijzingen voor effectiviteit