Weet je hoe het staat met de nachtrust van jouw leerlingen? Weten docenten waar ze slaapproblemen aan kunnen herkennen? Helpt de school leerlingen en hun ouders of verzorgers bij vragen of problemen rond slaap? Effectief werken aan slaap vraagt ook om signalering. Hoe pak je dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij leerlingen

Ontstaan er problemen rond slaap? Of zijn ze er misschien al? Daar kom je achter door onderzoek te doen. Breng bijvoorbeeld jaarlijks het slaapgedrag van leerlingen in kaart. Het is handig om de periodieke onderzoeken van de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) of GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) hiervoor in te zetten. Denk aan de vragenlijst Jij en Je Gezondheid van de JGZ. Deze vragenlijst bevat onder andere vragen over het slaapgedrag.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Hoe zorg je ervoor dat je problemen rond slaap herkent? En dat deze problemen worden opgepakt? Dit kun je doen:

  • Zorg ervoor dat medewerkers slaapproblemen bij leerlingen kunnen herkennen. Slaapproblemen zijn vaak te herkennen aan een gebrek aan concentratie, een slecht geheugen, weinig interesse, een slechte stemming en slaperigheid in de klas.
  • Zorg voor heldere afspraken. Wat gebeurt er als een probleem rond slaapgedrag wordt gesignaleerd? Wie beantwoordt vragen en wie signaleert problemen? Wie beoordeelt een probleem? Wanneer biedt de school hulp en welke hulp is dat?
  • Leg de afspraken vast in een zorgprotocol. Denk ook aan een goede meldcode en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers het protocol kennen.
  • Bespreek signalen rondom slaapgedrag met het zorgteam van de school.
  • Denk aan het informeren van leerlingen en hun ouders en verzorgers bij lichte slaapproblemen. De Hersenstichting heeft bijvoorbeeld tips om beter te kunnen slapen. Kijk eens bij de informatie over Slaap en jongeren.
  • Werk samen om slaapproblemen te verhelpen. Denk hierbij aan de jeugdarts of huisarts. Die kan een leerling doorverwijzen naar bijvoorbeeld een praktijkondersteuner voor cognitieve gedragstherapie. Of een slaapcentrum of slaapoefentherapeut bij ernstige problemen.

Tip: zet Slim Slapen in bij slaapproblemen

Slim Slapen is gericht op leerlingen die moeite hebben met in slaap vallen, doorslapen en uitgerust wakker worden. Er zijn twee versies van Slim Slapen om leerlingen van hun slaapproblemen af te helpen: een groepsvariant en een online behandeling.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de Hersenstichting.