Weten jouw leerlingen wat voor effect slaap heeft op hun concentratie, stemming en geheugen? Hoe kunnen ouders en verzorgers hun kind helpen om beter te slapen? En wat kunnen schoolmedewerkers doen? Effectief werken aan slaap vraagt om educatie. Hoe pak je dat aan?

Zet onderwijsactiviteiten in

Besteed in de lessen aandacht aan een goede nachtrust. Zo kun je leerlingen inzicht geven in het belang van goed slapen en in hun eigen slaapgedrag. Wat gebeurt er met hen als ze niet goed hebben geslapen? En hoe vaak slapen ze goed? Laat leerlingen onderzoeken wat hen helpt om beter te slapen. Er zijn hiervoor nog geen erkende Gezonde School-activiteiten, maar we kunnen wel wat tips geven. Zet bijvoorbeeld het lespakket Charge Your Brainzzz in. Of doe een slaapchallenge via Instagram.com/ikslaap. Hiermee krijgen leerlingen elke dag één opdracht om te doen.

Besteed ook aandacht aan het welbevinden van leerlingen. Laat leerlingen bijvoorbeeld ervaren hoe ze – zonder een beeldscherm – kunnen ontspannen en piekeren verminderen. Denk aan mindfulness, lezen, luisteren naar muziek of een podcast of een bad nemen. Zijn er leerlingen die niet lekker in hun vel zitten? Zet dan bijvoorbeeld erkende Gezonde School-activiteiten in, zoals Happyles en VRIENDEN. Of kijk eens wat je verder kunt doen aan het thema Welbevinden.

Wat ook kan helpen, is om leerlingen te laten werken aan hun studievaardigheden. Leerlingen leren dan hun werk goed te verdelen. Zo hoeven ze niet tot ’s avonds laat aan hun huiswerk te zitten. En ze komen er bijvoorbeeld achter op welke momenten en op welke plek ze het beste huiswerk kunnen doen.

Informeer ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol in het slaapgedrag van hun kind. Informeer ze daarom over het belang van slaap en het lesprogramma rond slaap. En geef ze tips mee voor thuis. Zo kunnen ouders en verzorgers met hun kind afspreken wanneer de smartphone uitgaat, waar deze ’s nachts ligt, hoe laat het bedtijd is en wanneer het echt tijd is om te slapen. En wanneer het te laat is voor cafeïne. Kijk voor tips die leerlingen zelf aan hun ouders en verzorgers geven bij de Hersenstichting. Je kunt ouders en verzorgers informeren via bijvoorbeeld een nieuwsbrief of ouderavond.

Tip: organiseer eens een ouderavond over slaap

Voor een ouderavond over slaap kun je een passende lezing aanvragen bij de Hersenstichting. Geschikte lezingen zijn Puberhersenen in ontwikkeling en Slaap en de hersenen. Ook docenten hebben hier veel aan.

Geef structureel aandacht aan goede slaap

Net zoals bij andere kennis en vaardigheden, werken onderwijsactiviteiten over slaap pas echt goed als ze structureel aan bod komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Neem de lessen over slaap op in het curriculum, bijvoorbeeld bij biologie, verzorging of in de mentorlessen.
  • Neem onderwijsactiviteiten over slaap op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Zorg voor bij- en nascholing van medewerkers

Bied docenten en andere medewerkers de mogelijkheid om een training te volgen over het belang van slaap en gezond slaapgedrag. Hiermee worden ze zich bewuster van de invloed van slaap op hun leerlingen en hun leerprestaties. Bij- en nascholing kan bijvoorbeeld gegeven worden door een gezondheidsprofessional met kennis van slaapgedrag. Denk hierbij aan de lezingen Puberhersenen in ontwikkeling en Slaap en de hersenen van de Hersenstichting. Die zijn niet alleen handig voor ouders en verzorgers, maar ook voor docenten en andere medewerkers.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de Hersenstichting.