Slaaponderzoekers zijn het erover eens: een goede nachtrust is essentieel voor gezonde hersenen. Juist ook voor leerlingen. Toch slaapt 42,7% van alle jongeren te kort. En als ze slapen is de kwaliteit daarvan vaak slecht. Dat doet hun hersenontwikkeling en leerprestaties geen goed. Piekeren, laat slapen door huiswerk en mediagebruik zijn de belangrijkste oorzaken. Voor de ontwikkeling van leerlingen is het dus belangrijk om aandacht te besteden aan slaap. Hoe krijg je dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid.

Wat levert werken aan slaap leerlingen op?

Concentratie

Leerlingen kunnen zich beter concentreren en beter stof onthouden. Door goed te slapen, verwerk je namelijk wat je overdag hebt geleerd en sla je dit op. Een goede nachtrust kan dus helpen om de schoolprestaties te verbeteren.

Betere stemming

Uitgeruste leerlingen hebben een betere stemming. Want een gebrek aan slaap kan ervoor zorgen dat je prikkelbaar bent. Tijdens een goede nachtrust verwerk je gebeurtenissen van overdag, waardoor je daarna mentaal beter in je vel zit.

Gezond gewicht

Leerlingen die goed slapen blijven makkelijker op gezond gewicht. Kort en slecht slapen kan er namelijk voor zorgen dat je overdag meer trek hebt in ongezonde voeding en minder zin hebt in bewegen.

Minder risicogedrag

Ze maken verstandigere keuzes als ze goed slapen. Leerlingen vertonen dan namelijk minder snel risicogedrag, zoals het drinken van grote hoeveelheden alcohol of gevaarlijk gedrag in het verkeer. Slaaptekort versterkt risicogedrag juist.

Gezond leven

Leerlingen die goed slapen hebben op langere termijn meer kans om gezond te blijven. Wie langere tijd kort en slecht slaapt loopt namelijk meer risico op gezondheidsproblemen zoals depressie, obesitas en diabetes.

Tip: hoe staat jouw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver jouw school al is met het thema Slaap. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. 

Wat kun je doen om leerlingen te helpen?

  • Geef lessen over het belang van goede slaap en hoe je voor een goede nachtrust kunt zorgen. Werk hierbij ook aan het welbevinden en de studievaardigheden van leerlingen.
  • Betrek ouders en verzorgers door ze informatie en tips voor thuis te geven.
  • Verbeter de schoolomgeving, door bijvoorbeeld te zorgen voor meer daglicht en door beweging te stimuleren. Dit helpt leerlingen om goed te kunnen slapen.
  • Regel hulp voor leerlingen met slaapproblemen.
  • Neem een visie op slaap op in het schoolbeleid en maak afspraken die leerlingen kunnen helpen om goed te slapen. Denk bijvoorbeeld aan het slim plannen van toetsen en het verdelen van de huiswerkbelasting.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler lees je wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wil je hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van jouw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) voor advies en ondersteuning.

Ook handig

  • Hersenstichting.nl voor informatie over slaap. Er is ook specifieke informatie over slaap en jongeren.
  • Ncj.nl voor slaaprichtlijnen en tips om te delen met ouders, verzorgers en leerlingen.
  • Brein in de groei biedt informatie over de ontwikkeling van het puberbrein en de rol van slaap daarin.
  • Tijd voor slaap biedt informatie over slaap in verschillende leeftijdsgroepen, het belang van goede slaap, gevolgen van niet goed slapen en slaapstoornissen.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de Hersenstichting.