Roken

Tussen 2015 en 2017 is het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit gerookt heeft fors gedaald van 23 procent naar 17 procent. Vergeleken met 2003 is het percentage rokers gehalveerd, zowel bij jongens als bij meisjes. Tussen 2011 en 2015 is ook het aantal scholieren dat in de afgelopen maand gerookt heeft significant gedaald, evenals het percentage dagelijkse rokers. Vergeleken met 2003, zijn jongeren in 2015 gemiddeld ruim één jaar ouder als zij voor het eerst roken (11,8 jaar versus 12,9 jaar) (2017: niet onderzocht).

Alcoholgebruik

Tussen 2015 en 2017 is het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken niet veranderd (45 procent van alle scholieren). Vergeleken met 2003 is het percentage bijna gehalveerd, zowel bij jongens als meisjes. Sinds 2003 is ook het aantal scholieren dat in de afgelopen maand alcohol heeft gedronken of heeft gebinged (5 of meer glazen bij één gelegenheid) flink afgenomen. De daling lijkt echter niet verder door te zetten. Dit geldt voor drinken ooit in het leven, in de afgelopen maand en voor binge drinken. Vergeleken met 2003, zijn jongeren in 2015 gemiddeld ruim één jaar ouder als zij voor het eerst alcohol drinken (12,0 jaar versus 13,2 jaar).

Cannabis

Tussen 2015 en 2017 is het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit cannabis heeft gebruikt onveranderd gebleven (9 procent van alle scholieren).  Dit geldt ook voor het gebruik in de afgelopen maand (5 procent). Vergeleken met 2003 zijn jongeren in 2015 ouder als ze voor het eerst experimenteren met cannabis (13,7 jaar versus 14,1 jaar) (2017: niet onderzocht).

Schoolniveaus

Schoolniveau en middelengebruik

Onder leerlingen van de vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo))-basis en kaderberoepsgerichte leerweg is het gebruik van nagenoeg alle genotmiddelen het hoogst. Zo heeft 15 procent van hen de afgelopen maand gerookt, tegenover 4 procent van de vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)-leerlingen.

Meer informatie

Kijk ook eens op de volgende websites: