Weet je hoe het staat met de seksuele gezondheid van jouw leerlingen? Weten docenten wat ze moeten doen als er iets aan de hand is? Helpt de school leerlingen en hun ouders of verzorgers bij vragen of problemen? Effectief werken aan relaties en seksualiteit vraagt ook om signalering. Hoe pak je dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij leerlingen

Ontstaan er problemen rond relaties en seksualiteit? Of zijn ze er misschien al? Daar kom je achter door onderzoek. Het is aan te raden om jaarlijks de seksuele gezondheid van leerlingen in kaart te brengen voor een tijdige signalering van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is handig om de periodieke onderzoeken van de Jeugdgezondheidszorg of GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) hiervoor in te zetten. De vragenlijst voor het preventief gezondheidsonderzoek van de Jeugdgezondheidszorg bevat ook vragen over relaties en seksualiteit.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Problemen rond relaties en seksualiteit kunnen op verschillende manieren worden gesignaleerd. Hoe zorg je ervoor dat je problemen herkent? En dat deze problemen worden opgepakt? Dit kun je doen:

  • Zorg voor heldere afspraken. Wat gebeurt er als een probleem rond relaties en seksualiteit wordt gesignaleerd? Wie beantwoordt vragen en wie signaleert problemen? Wie beoordeelt een probleem? Wanneer biedt de school hulp en welke hulp is dat?
  • Leg de afspraken vast in een zorgprotocol. Denk ook aan een goede meldcode en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers het protocol kennen.
  • Bespreek signalen rondom relaties en seksualiteit met het zorgteam van de school.
  • Zorg dat medewerkers signalen kunnen herkennen. Speelt het seksueel overschrijdend gedrag zich online af? Het Stappenplan Sexting biedt praktische handvatten. Bekijk ook de pagina Signalering van Seksuelevorming.nl.

Tip: bekijk de filmpjes van Centrum Seksueel Geweld

Heb je een vraag over seksueel misbruik bij leerlingen? Bekijk de filmpjes over veelgestelde vragen van Centrum Seksueel Geweld. Ook handig voor leerlingen, ouders en verzorgers.

Informeer leerlingen, ouders en verzorgers

Bij wie kunnen leerlingen, ouders en verzorgers terecht als ze vragen of hulp nodig hebben rondom relaties en seksualiteit? Denk aan:

Het is handig om leerlingen, ouders en verzorgers hierover te informeren, ook als ze nog geen vragen hebben. Zo wordt de drempel om hulp te zoeken lager. Vermeld daarom regelmatig tijdens de mentorles waar leerlingen terechtkunnen voor hulp en neem dit op in de schoolgids.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers en Soa Aids Nederland.