Houden leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers zich aan het rookverbod? Is er afgesproken om geen alcohol te drinken tijdens schoolactiviteiten? En welke rol spelen ouders, verzorgers en medewerkers bij het tegengaan en voorkomen hiervan? Effectief werken aan roken, alcohol- en drugspreventie vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pak je dat aan?

Maak van school een gezonde rookvrije omgeving

Leerlingen die anderen zien roken, gaan zelf eerder roken. En meeroken is zeer schadelijk voor de gezondheid. Richt de school daarom zo in dat leerlingen er minder snel gaan roken en andere leerlingen er minder mee in aanraking komen. Dit is sinds 1 augustus 2020 wettelijk verplicht.

Ook om alcohol- en drugsgebruik te ontmoedigen kun je stappen ondernemen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er tijdens alle schoolactiviteiten geen alcohol wordt geschonken en gedronken en geen drugs worden getolereerd. Dus ook niet bij activiteiten buiten het schoolterrein, zoals bij schoolreizen en eindexamengala’s. En laat dat ook gelden voor medewerkers, ouders en verzorgers.

In de praktijk: een rookvrij schoolterrein

Wil je werken aan een rookvrij schoolterrein, maar kun je wel wat inspiratie of ideeën gebruiken? Bekijk een filmpje over de aanpak van het Zone.college in Almelo.

Betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers

Roken, alcohol- en drugspreventie krijgt meer aandacht als iedereen zich erbij betrokken voelt. Zorg daarom dat leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers afspraken maken over het niet gebruiken van middelen. Geef ook regelmatig aandacht aan deze regels, zodat iedereen eraan wordt herinnerd. Denk hierbij aan vergaderingen, ouderavonden, nieuwsbrieven of posters in de school. En laat medewerkers, ouders en verzorgers het goede voorbeeld geven.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.