Zijn er plekken op school waar leerlingen zich kunnen onttrekken aan het oog van anderen? Is er voldoende toezicht op het schoolplein? Laat de school zien dat er ruimte is voor seksuele diversiteit en genderdiversiteit? Effectief werken aan relaties en seksualiteit vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pak je dat aan?

Maak van de school een veilige omgeving

Wil je voorkomen dat leerlingen in onveilige situaties terechtkomen en met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen, let dan op de fysieke ruimte. Zijn daar verbeteringen in aan te brengen? Zorg er bijvoorbeeld voor dat donkere plekken worden verlicht en dat er zicht is op werkplekken buiten het klaslokaal. Ook kun je denken aan toezicht op het schoolplein, cameratoezicht en internetfilters.

Je kunt ook laten zien dat de school een veilig klimaat heeft of hieraan werkt. Doe bijvoorbeeld mee met Paarse Vrijdag of hang posters op van een Gender and Sexuality Alliance om een positieve sfeer rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit te creëren.

Betrek leerlingen

Laat leerlingen actief meedenken over hoe relaties en seksualiteit bespreekbaar kunnen worden gemaakt op school. Je kunt leerlingen ook zelf activiteiten laten organiseren. Zo kunnen ze zelf een Gender and Sexuality Alliance opstarten. En de school kan de leerlingenraad om advies vragen bij het opstellen van beleid of gedragsregels.

Werk samen met partners

Wil je de aandacht voor gezonde relaties en seksualiteit in de schoolomgeving versterken? Zoek dan de samenwerking op met ketenpartners, zoals de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst), Jeugdzorg Nederland, COC, politie en gemeente. Zo kun je op school bijvoorbeeld een gastles of workshop laten geven door een partner. Het is daarnaast mogelijk om het schoolteam te laten trainen door een partner op het gebied van relaties en seksualiteit. Denk aan een training over lesgeven in seksuele vorming of in het signaleren van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers en Soa Aids Nederland.