Nodigt het schoolplein uit tot bewegen? Hebben leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers een actieve rol bij de organisatie van activiteiten rond bewegen en sport? Werk je samen met sportaanbieders in de buurt? Effectief werken aan bewegen en sport vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Neem op in je plan hoe je dit gaat aanpakken. Meer weten over hoe je een plan maakt? Bekijk stap 4 van het stappenplan.

Maak van school een beweegvriendelijke omgeving

Dagen de school en de directe schoolomgeving uit tot bewegen, dan zullen leerlingen dat eerder gaan doen. Denk aan een inrichting die aansluit bij de belevingswereld van leerlingen. Zoals een Gezond Schoolplein of een beweegplein met pannaveld, basketbalveld of fitnesstoestellen in plaats van hang- en zitplekken buiten. Ook in het schoolgebouw kan het een en ander worden aangepast om meer uit te nodigen. Stel bijvoorbeeld een fitnessruimte of gymzaal beschikbaar tijdens pauzes en tussenuren. Of zet statafels in de kantine of deskbikes in de klas. Denk ook aan voldoende fietsenrekken en veilige fiets- en wandelpaden rond de school. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om naar school te fietsen of lopen.

Betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers

Bewegen en sport krijgen meer aandacht als iedereen zich erbij betrokken voelt. Neem ouders en  verzorgers: zij hebben veel invloed op het beweeggedrag van hun kind. Zo zullen leerlingen uit een sportief gezin zich eerder aansluiten bij een sportvereniging. Houd ouders en verzorgers daarom op de hoogte van sportactiviteiten. Ouders kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van fietsen of lopen van en naar school.

 

Werk samen

Leerlingen ook buiten de lessen kennismaken met verschillende sporten in de buurt. Zo ontdekken ze waar hun interesse ligt en wat bij ze past. Probeer leerlingen ten minste één keer per maand de mogelijkheid te bieden op iets extra’s. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met een wijk- of sportvereniging die een aantal kennismakingslessen verzorgt. Of een lokale sportorganisatie, de gemeente of trainingen ter voorbereiding op een toernooi. De buurtsportcoach of combinatiefunctionaris kan hierbij helpen. Denk ook aan het inschakelen van sportservicebureaus, stagiairs mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)/ALO en commerciële sportaanbieders.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.