Weet je hoe het staat met de persoonlijke hygiëne van jouw leerlingen? Wat doet de school als leerlingen problemen rond hygiëne hebben? Effectief werken aan hygiëne vraagt ook om signalering. Hoe pak je dat aan?

  Houd de hygiëne van de school in de gaten

  Ontstaan er problemen rond hygiëne? Of zijn ze er misschien al? Houd dit in de gaten. Met de checklist gezondheidsrisico’s van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kun je zien of de school voldoet aan de Algemene hygiënerichtlijn. Het is ook handig om leerlingen en medewerkers regelmatig te vragen welke ruimtes volgens hen schoner kunnen.

  Als er sprake is van verminderde persoonlijke hygiëne bij leerlingen, ga dan (individueel) met ze in gesprek en houd contact om op tijd zorgwekkende situaties te kunnen signaleren. De periodieke onderzoeken van de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) of GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) kunnen handig zijn om problemen met mondgezondheid te signaleren. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met de Gezonde School-adviseur

  Zorg dat signalen worden opgepakt

  Hoe zorg je ervoor dat je problemen rond hygiëne herkent? En dat deze problemen worden opgepakt? Dit kun je doen:

  • Zorg voor heldere afspraken. Wat gebeurt er als een probleem rond hygiëne wordt gesignaleerd? Wie beantwoordt vragen, signaleert problemen of beoordeelt deze? Wanneer en hoe biedt de school hulp?
  • Leg de afspraken vast in een zorgprotocol. Denk ook aan een goede meldcode en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers het protocol kennen.
  • Informeer leerlingen, hun ouders of verzorgers, en medewerkers. Voor bepaalde infectieziekten geldt een meldingsplicht.
  • Wees alert op ziekteverschijnselen bij leerlingen. Vraag een leerling of deze klachten heeft als je ziekte vermoedt.
  • Bespreek signalen rondom hygiëne met het zorgteam van de school.
  • Werk samen om problemen rondom persoonlijke hygiëne te verhelpen. Denk hierbij aan de GGD, jeugdarts of huisarts. 

  Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (RIVM).