Is er zichtbaar aandacht voor persoonlijke hygiëne en voor de hygiëne in en rond het schoolgebouw? Helpt de omgeving leerlingen bij het aanleren van hygiënische gewoontes? Effectief werken aan hygiëne vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pak je dat aan?

Maak van school een schone en gezonde omgeving

Hygiënemaatregelen zijn noodzakelijk om de school een gezonde plek te laten blijven. Ze helpen om de overdracht van ziekteverwekkers tegen te gaan. Zorg daarom voor een schone en gezonde schoolomgeving die hygiënische gewoontes bij leerlingen en medewerkers stimuleert.

Om van school een schone omgeving te maken, kun je bijvoorbeeld leerlingen en medewerkers herinneren aan hygiënische gewoontes via posters, de inrichting van sanitaire voorzieningen verbeteren en zorgen dat er rekening wordt gehouden met hygiënenormen tijdens het schoonmaken. Normen en instructies voor hygiëne op school vind je in de Algemene hygiënerichtlijn van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Voorbeelden hygiënemaatregelen: schone handen

  • Hang posters over hygiënisch handen wassen, hoesten en niezen op in lokalen, gangen en sanitaire ruimtes. Om ze makkelijk schoon te kunnen maken, kun je ze plastificeren.
  • Laat leerlingen hun handen wassen na practica – en als dat nodig is ervoor (bijvoorbeeld voor het bereiden van voedsel).
  • Zorg dat er altijd voldoende zeep en papieren handdoekjes bij de wastafels aanwezig zijn. En dat de afvalbakken voor doekjes niet te vol komen te zitten. 

Voorbeelden hygiënemaatregelen: schone toiletten

  • Zorg dat er bij de schoonmaak ook aandacht is voor het reinigen van handcontactpunten, zoals kranen, zeepdispensers, lichtknoppen, deurkrukken en doorspoelknoppen. 
  • Richt de toiletruimtes zo in dat ze goed schoon te maken zijn. Denk aan gladde muren en vloeren waar geen vocht in kan dringen en voorkom onbereikbare hoeken. Denk ook aan goede verlichting om bij schoon te maken. 
  • Zorg voor voorzieningen voor leerlingen en medewerkers die menstrueren. Zoals een dameshygiënebox in elk toilethokje en discrete plekken waar ze maandverband en tampons kunnen krijgen.

Voorbeelden hygiënemaatregelen: in en rond school

  • Zorg voor voldoende ventilatie. Kijk voor meer informatie over ventileren bij het thema Milieu en Natuur en het RIVM.
  • Denk ook aan het schoolplein. Leeg bijvoorbeeld ook de afvalbakken op en rond het schoolplein regelmatig en zorg dat zwerfafval wordt opgeruimd. 
  • Verzamel etensresten direct na het gebruik van maaltijden in afsluitbare afvalbakken. Leeg afvalemmers minstens één keer per dag. Sluit de zakken goed en bewaar ze in gesloten rolcontainers. Stal deze containers niet in een ruimte waar ook schone materialen staan opgeslagen. 

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (RIVM).