Weten jouw leerlingen wanneer het nodig is om hun handen te wassen? Of hoe ze het beste hun lichaam en gebit kunnen verzorgen? Effectief werken aan hygiëne vraagt om educatie. Hoe pak je dat aan?

Zet onderwijsactiviteiten in

Besteed in de lessen aandacht aan hygiëne en persoonlijke verzorging. Waarom is het nodig om jezelf goed te verzorgen? Hoe en wanneer doe je dat? Denk hierbij bijvoorbeeld aan mondgezondheid, lichaamsgeur en intieme zones. Er zijn nog geen erkende Gezonde School-activiteiten over hygiëne, maar we hebben wel wat tips:

  • De lessen van Hygiëne Helpt!, bijvoorbeeld over corona.
  • Het filmpje over handen wassen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
  • Sense.info biedt leerlingen informatie over seks en hun lichaam. Zo is er informatie  over persoonlijke hygiëne voor meisjes en jongens
  • Sommige GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en bieden leskisten aan die je kunt inzetten in de les. Vraag de Gezonde School-adviseur bijvoorbeeld eens naar materiaal over persoonlijke verzorging. 

Geef structureel aandacht aan hygiëne

Net zoals bij andere kennis en vaardigheden, werken onderwijsactiviteiten over hygiëne pas echt goed als ze structureel aan bod komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Geef structureel lessen over hygiëne, bijvoorbeeld bij biologie of verzorging.
  • Neem onderwijsactiviteiten over hygiëne op in het leerplan en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd en in welke leerjaren vinden ze plaats?
  • Organiseer een themaweek of projectweek. Bijvoorbeeld over mondgezondheid, handen wassen, of een schone school. Speciale dagen kunnen een goede aanleiding zijn. Bijvoorbeeld de Internationale Dag van de Handhygiëne (5 mei), Dag van de Persoonlijke Hygiëne (28 mei) of de Internationale Dag van het Handen Wassen (15 oktober).

Tip: gebruik het leerplankader gezonde leefstijl

Het leerplankader gezonde leefstijl van SLO beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat leerlingen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om jouw eigen leerplan te structureren.

Informeer medewerkers

Maak medewerkers bewust van het belang van hygiëne. Organiseer bijvoorbeeld een bijscholing over hygiëne. Voor zo’n informatiebijeenkomst kun je bijvoorbeeld deskundigen van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) uitnodigen. Informeer nieuwe medewerkers over de afspraken die de school in het beleid heeft opgenomen over hygiëne en ziekte.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)).