Gezond leren eten en drinken betekent ook ontdekken. Hoe denken leerlingen over gezond eten? Weten ze waar hun eten vandaan komt, wat erin zit, wat de invloed is op milieu en klimaat en hoe je een eenvoudig gerecht bereidt? Je kunt leerlingen laten ervaren dat gezond eten vaak ook heel lekker is. Effectief werken aan voeding vraagt aandacht voor educatie. Hoe pak je dat aan?

Zet Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten. Kies bijvoorbeeld een van deze activiteiten:

Weet Wat Je Eet

Gratis online lespakket over gezond, veilig en duurzaam eten. Het sluit aan op de kerndoelen van vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)), havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs) en vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

Lees meer over Weet Wat Je Eet

Skills4Life

Een programma gericht op het verbeteren van de leefstijl van leerlingen met overgewicht.

Lees meer over Skills4Life

Krachtvoer

Lesprogramma voor vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)) gericht op gezonde voeding.

Lees meer over Krachtvoer

Alle Gezonde School-activiteiten

Zoek je een andere activiteit of wil je weten wat voor activiteiten er nog meer zijn?

Bekijk alle Gezonde School-activiteiten

Gebruikt jouw school ander lesmateriaal? Gebruik dan de checklist Eigen educatiematerialen themacertificaat Voeding (SLO). Deze is gebaseerd op het SLO leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl. Het leerplankader geeft handvatten om een gevarieerd lespakket samen te stellen dat past bij de leeftijd van de leerling.

Geef structureel aandacht aan voeding

Net zoals bij andere leerstof, werken onderwijsactiviteiten over voeding pas echt goed als ze structureel aan bod komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Neem lessen over voeding op in het curriculum, bijvoorbeeld bij biologie of verzorging.
  • Neem onderwijsactiviteiten over voeding op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Voedingscentrum.