Weten jouw leerlingen wat roken, alcohol en drugs met je doen? Hoe normaal vinden ze het om te roken of alcohol en drugs te gebruiken? En welke rol spelen de schoolmedewerkers, ouders en verzorgers hierin? Effectief werken aan roken, alcohol- en drugspreventie vraagt om aandacht voor educatie. Hoe pak je dat aan?

Zet Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten. Zo kun je leerlingen inzicht geven: hoe gezond leven ze nou eigenlijk? Of laat klassen met elkaar afspreken om een halfjaar niet te roken en leer leerlingen hoe ze nee kunnen zeggen tegen sommige verleidingen. Kies bijvoorbeeld een van deze activiteiten:

Smoke Free Challenge

Activiteit met wedstrijdelement en lessuggesties om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. De interventie betrekt ook ouders en wordt begeleid vanuit de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) en regionale instelling voor verslavingszorg.

Lees meer over de Smoke Free Challenge

Samen Fris

Een lessenserie voor leerlingen, met ondersteunende informatie voor ouders en verzorgers. Samen Fris ondersteunt leerlingen en hun ouders en verzorgers om samen het gesprek aan te gaan over niet roken, alcohol drinken en/of blowen.

Lees meer over Samen Fris

Alle Gezonde School-activiteiten

Zoek je een andere activiteit of wil je weten wat voor activiteiten er nog meer zijn?

Bekijk alle Gezonde School-activiteiten

Geef structureel aandacht aan roken, alcohol- en drugspreventie

Het leven van leerlingen is voortdurend in ontwikkeling en zodra de leerlingen 18 jaar of ouder zijn mogen ze al een stuk meer. Het is daarom handig om onderwijsactiviteiten over roken, alcohol en drugs structureel aan bod te laten komen, zodat leerlingen goed voorbereid zijn. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Neem lessen over roken, alcohol en drugs op in het curriculum en leg hierin uit in welke les wat behandeld wordt. Doe dit voor zowel de onderbouw als de bovenbouw.
  • Benadruk in de lessen de sociale norm dat het niet normaal is om te roken en te drinken. Doe dit vooral in de onderbouw.
  • Geef in de lessen aandacht aan vaardigheden die leerlingen nodig hebben om verleidingen te weerstaan. Denk aan het omgaan met groepsdruk of het uitoefenen van zelfcontrole. Gebruik hierbij de Richtlijnen verslavingspreventie binnen het onderwijsBinnen deze richtlijnen is ook speciale aandacht voor risicogroepen.
  • Neem onderwijsactiviteiten over roken, alcohol en drugs op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd, wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Informeer ouders en verzorgers

Leerlingen die thuiskomen met allerlei vragen over roken, alcohol of drugs kunnen ouders of verzorgers nog weleens verrassen. Informeer hen daarom over het lesaanbod. Zo zijn ze beter voorbereid. Bovendien spelen ze een belangrijke rol bij het voorkomen van roken of gebruiken van alcohol en drugs door hun kind en vinden de meeste ouders en verzorgers het belangrijk dat hun kind hier op school over leert.

Informeren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, een e-mail of de schoolgids. Ook kunt u het bespreken tijdens ouderavonden en in de ouderraad of medezeggenschapsraad.

Maak gebruik van deskundigheidsbevordering

Hebben de docenten op jouw school er vertrouwen in dat ze goed kunnen lesgeven over roken, alcohol en drugs? Lesgeven hierover vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Bied docenten daarom regelmatig de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Neem contact op met een Gezonde School-adviseur of de lokale instelling voor verslavingszorg voor het aanbod.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.