Leerlingen ontdekken steeds meer op gebied van relaties en seksualiteit. Hoe komen jouw leerlingen erachter wat liefde voor hen betekent? Hoe kunnen ze op een gezonde manier relaties aangaan of ontdekken wat veilig en prettig is, voor zichzelf en de ander? En welke rol spelen ouders en verzorgers hierbij? Effectief werken aan het thema Relaties en seksualiteit vraagt om educatie. Hoe pak je dat aan?

Zet erkende Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van Gezonde School-activiteiten om te werken aan de relationele en seksuele vorming van uw leerlingen. Zo kun je leerlingen op een veilige manier laten ontdekken wat ze belangrijk vinden in hun contact met anderen. En wordt het makkelijker voor ze om te praten over relaties en seksualiteit. Kies bijvoorbeeld een van deze activiteiten:

Lang Leve de Liefde

Lang Leve de Liefde is een lespakket bestaande uit zes lessen over liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit voor de tweede klas van het voortgezet onderwijs.

Lees meer over Lang Leve de Liefde

Je Lijf, je Lief!

Je Lijf, je Lief! is een lesprogramma voor moeilijk lerende jongeren en jongeren met een lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 55 en 80) uit het eerste en tweede jaar van het praktijkonderwijs.

Lees meer over Je Lijf, je Lief!

Girls' Choice

Een interactief spel om meisjes op een speelse manier bewust te maken van het belang van wensen en grenzen in intimiteit. Het vergroten van seksuele weerbaarheid vormt de rode draad.

Lees meer over Girls' Choice

Gender & Sexuality Alliances

Lesmateriaal en spelvormen om op school een veilige sfeer te creëren rond gender en seksuele diversiteit, voor alle leerjaren en niveaus. Het doel is dat iedereen de vrijheid heeft om te kunnen zijn wie ze zijn.

Lees meer over Gender & Sexuality Alliances op scholen

Alle activiteiten

Zoek je een andere activiteit of wil je weten wat voor activiteiten er nog meer zijn?

Bekijk alle Gezonde School-activiteiten

Geef structureel aandacht aan relaties en seksualiteit

Leerlingen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is dus zinvol om onderwijsactiviteiten over relaties en seksualiteit structureel aan bod te laten komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

Maak gebruik van deskundigheidsbevordering

Kunnen de docenten op jouw school een veilige sfeer creëren? Weten ze hoe ze het beste kunnen reageren op vragen van hun leerlingen? Lesgeven in relaties en seksualiteit kan uitdagend zijn en er komen verschillende competenties van docenten bij kijken. Bied docenten daarom de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Neem contact op met een Gezonde School-adviseur voor het aanbod. Of kijk voor meer informatie op Seksuelevorming.nl.

Informeer ouders en verzorgers

Leerlingen die opeens thuiskomen met allerlei vragen over seksualiteit kunnen ouders of verzorgers nog weleens verrassen. Informeer hen daarom over het lesprogramma. Zo zijn ze beter voorbereid. Bovendien spelen ze een belangrijke rol in de seksuele vorming van hun kinderen en vinden de meeste ouders of verzorgers het belangrijk dat hun kinderen op school leren over relaties en seksualiteit.

Informeren kan bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, ouderavond of met een folder, zoals:

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers en Soa Aids Nederland.