Bomen zuiveren de lucht. De bodem zuivert het water. Milieu en natuur dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Wat weten jouw leerlingen daarover? En hoe kunnen ze zelf bijdragen aan een gezond milieu? Effectief werken aan milieu en natuur vraagt om educatie. Want natuur is niet uit een boek te leren, maar moeten leerlingen zelf beleven. Hoe pak je dat aan?

Zet onderwijsactiviteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van passende onderwijsactiviteiten. Zo kunnen leerlingen in contact komen met de natuur door te tuinieren. Dat valt goed te combineren met educatie over gezonde en duurzame voeding. En bij sommige vaklessen kan tuinieren goed aansluiten. Denk aan biologie, bijvoorbeeld. Je kunt ook de Bosatlas van de duurzaamheid inzetten en het bijbehorende lesmateriaal gebruiken. Wil je lesgeven over fijnstof en buitenluchtkwaliteit, dan kun je leerlingen in de onderbouw fijnstof laten onderzoeken met de fijnstofvanger van het RIVM. En heb je weleens gedacht aan buiten lesgeven of een excursie organiseren?

Wil je aandacht besteden aan andere onderwerpen binnen het thema Milieu en natuur? Vraag de Gezonde School-adviseur om ondersteuning van een lokale specialist voor activiteiten en lespakketten. Denk aan de Jong Leren Eten makelaars, de NME-centra of de milieuspecialisten van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst).

Tip: kijk eens bij Coöperatie Leren voor Morgen

Over duurzaamheid en milieubewustzijn is veel handige informatie te vinden op Lerenvoormorgen.org. Op de website vind je lesmateriaal en informatie over projecten en gastdocenten.

Geef structureel aandacht aan milieu en natuur

Leerlingen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is dus zinvol om onderwijsactiviteiten over Milieu en natuur structureel aan bod te laten komen – en het liefst verdeeld over het jaar in plaats van tijdens één projectweek. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Organiseer activiteiten en projecten. Zo kunnen leerlingen deelnemen aan het IVN Jongeren Adviesbureau.
  • Besteed elk leerjaar aandacht aan onderwerpen als een gezond binnen- en buitenmilieu en de invloed van de natuur op een gezonde leefomgeving.
  • Neem lessen over milieu en natuur op in het curriculum, bijvoorbeeld bij biologie, maatschappijleer of in de mentorlessen.
  • Neem onderwijsactiviteiten ook op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd, wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Maak gebruik van deskundigheidsbevordering

Hoe kunnen docenten en andere medewerkers leerlingen bewuster maken van milieu en natuur? Dat begint met kennis van het thema. Bied medewerkers daarom de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Neem contact op met een Gezonde School-adviseur voor het regionale aanbod. Of start eens met deze tips:

Informeer en betrek ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers hebben veel invloed op hun kind, ook als het gaat om bewustzijn van milieu en natuur. Informeer ze daarom over het lesprogramma. En betrek ze bij activiteiten. Denk aan het ontwerpen van het schoolplein of de aanleg en het beheer en onderhoud van een moestuin. Lees meer over het betrekken van ouders en verzorgers.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), SME, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) IJsselland, IVN en Ruimte-OK.