De lessen lichamelijke opvoeding zorgen ervoor dat de motorische vaardigheden vergroten en leerlingen plezier in bewegen ontwikkelen. Met dit fundament ontdekken leerlingen wat er mogelijk is op het gebied van bewegen en sporten en waar ze aan mee kunnen doen. Daarnaast zullen ze door een goede motorische basis ook later meer blijven bewegen. Is het aanbod aan beweegactiviteiten gevarieerd en breed genoeg? Dan biedt het leerlingen een basis voor een actieve leefstijl. Wil je leerlingen hierin extra stimuleren? Dan vraagt educatie rond bewegen en sport om meer aandacht. Hoe laat je bewegen en sport structureel aan bod komen? Bepaal samen met de projectgroep hoe je dit aan gaat pakken en maak een plan. Meer weten over hoe je een plan maakt? Bekijk stap 4 van het stappenplan.

Geef structureel aandacht aan bewegen en sport

Om een actieve leefstijl te stimuleren, is het belangrijk om ook buiten het vak lichamelijke opvoeding aandacht aan voldoende bewegen te besteden. Bovendien heeft bewegen een positief effect op belangrijke hersenactiviteiten die je gebruikt bij het leren. Laat onderwijsactiviteiten rond bewegen en sport daarom elk leerjaar aan bod komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Werk met een vakwerkplan voor lichamelijke opvoeding. Neem hierin op wat het beweeg- en sportaanbod van de school omvat, hoe dit wordt ingericht en waarom hiervoor is gekozen. Volg hierbij de beleidslijn.
  • Neem onderwijsactiviteiten rond bewegen en sport op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd, wie is er verantwoordelijk voor en in welke leerjaren vinden ze plaats?
  • Stimuleer bewegen op het schoolplein of zet beweging in tijdens de andere lessen. Wissel bijvoorbeeld cognitieve activiteiten af met korte beweegmomenten (bijvoorbeeld even dansen) . Dit vergroot de aandacht en concentratie van leerlingen. Of laat leerlingen bijvoorbeeld bewegen tijdens het leren van nieuwe Franse woorden.
  • Organiseer jaarlijks een sportdag voor alle leerlingen en zorg dat deze voor alle leerlingen aantrekkelijk is. Tip: Dit hoeft niet voor alle klassen op hetzelfde moment plaats te vinden. Splits onder- en bovenbouw bijvoorbeeld op.
  • Doe ook mee aan andere sportieve activiteiten of themaweken. Denk aan toernooien tegen andere scholen, sponsorlopen, sportkampen of de Nationale Sportweek.

Bewegen en sport bij vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo))-leerlingen

Op het voortgezet onderwijs neemt de sportdeelname van jongeren steevast af. Dit geldt zeker voor het vmbo. Gemiddeld sporten jongeren op het vmbo 10 procent minder dan op het vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs ). Dit is geen goede ontwikkeling. Daarnaast zitten jongeren veel, vmbo jongeren zitten gemiddeld 10,1 uur per dag. Meisjes zitten vaak nog meer dan jongens. . Ook het gebruik van sociale media en de tijd besteed aan gamen valt op. Dé jongere in het vmbo bestaat overigens niet. Dit betekent dat er voldoende keuze geboden moet worden om deel te kunnen nemen. Zowel in soort sport als in moment, voorwaarden en context. Voor meisjes is  de sociale component van bewegen belangrijk en vinden zij het soms niet prettig vinden om met jongens samen te bewegen en sporten. Bovendien is het goed om rekening te houden met de financiële mogelijkheden en de etnische achtergrond van de verschillende leerlingen bij het organiseren van sport- en beweegactiviteiten. Lees voor meer informatie het e-book en de infographic Naar meer sportparticipatie van de jongeren in het vmbovan Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Zet Gezonde School-activiteiten in

Naast de lessen Lichamelijke Opvoeding kun je gebruikmaken van erkende Gezonde School-activiteiten. Zo kun je leerlingen op school laten kennismaken met een sport. Of kun je ze het effect van gezond bewegen, eten en drinken laten ervaren. Op deze manier worden leerlingen zich bewust van hun leefstijl en ontdekken ze wat er voor hen wel of niet werkt. Kies bijvoorbeeld een van deze activiteiten:

B-Fit

B-Fit is een tweejarig programma gericht op de thema’s: Leer je Fit, Eet je Fit, Beweeg je Fit en Samen Fit. 

Lees meer over B-Fit

Skills4Life

Leerlingen met overgewicht werken met dit programma aan het verbeteren van hun leefstijl.

Lees meer over Skills4Life

Alle Gezonde School-activiteiten

Zoek je een andere activiteit of wil je weten wat voor activiteiten er nog meer zijn?

Bekijk alle Gezonde School-activiteiten

Maak gebruik van deskundigheidsbevordering

Volgen de docenten lichamelijke opvoeding op jouw school de ontwikkelingen binnen het vakgebied? Of willen zij hun deskundigheid verder uitbreiden? De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docenten. Bied hen daarom de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Dit kan bijvoorbeeld met het scholingsaanbod van de KVLO.

Leerlingen aan het klimmen in de gymzaal

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.