Docenten in overleg


Maak ouders bewust van de rol die zij buiten schooltijd hebben om een gezonde leefstijl bij hun kind te stimuleren. Daarnaast kunt u de rol die ouders binnen de school kunnen vervullen voor het voetlicht brengen. Denk bijvoorbeeld aan de ouderraad (OR) of een werkgroep die mee kan denken over de verdere uitwerking van beleid rondom gezondheid en gezonde leefstijl. 

Onderstaande tips kunt u ouders geven om thuis een gezonde leefstijl bij hun kind te stimuleren:

Als ouders duidelijk laten weten wat ze van bepaald gedrag vinden (bijvoorbeeld alcoholgebruik of sporten) dan heeft dit invloed op het gedrag van hun kind. Door samen afspraken te maken over bijvoorbeeld het niet drinken van alcohol, en uit te leggen waarom een bepaalde afspraak wordt gemaakt, is er een grotere kans dat de jongere zich er ook aan houdt. 

Het is belangrijk dat ouders regelmatig in gesprek gaan met hun kind over gezondheidsthema's. Zo weten jongeren dat ze met vragen bij hun ouders terecht kunnen.

Jongeren kunnen nog niet volledig zelfbewuste keuzes maken. Ouders én docenten kunnen hun voorbeeldfunctie gebruiken om het gedrag van de leerlingen te beïnvloeden, bijvoorbeeld door niet in het bijzijn van het kind te roken.

Hieronder staan een aantal tips die u kunt gebruiken bij het bewustmaken van ouders binnen de school:

Elke ouder heeft het beste met zijn of haar kind voor en wordt graag op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van het kind. In een gesprek met ouder, leerling en mentor kan het naast de schoolresultaten gaan over hoe de leerling zich voelt.

Sluit aan bij wat ouders willen, drijft, motiveert en belangrijk vinden. Hier kunt u naar vragen in het startgesprek aan het begin van de schoolcarrière. Thema's zoals goede prestaties op school, goed in je vel zitten, voldoende slaap, maar ook leefstijlthema’s, zoals sport en bewegen en het voorkomen van overgewicht kunnen daar aan bod komen.

Ouders zijn eerder gemotiveerd om een gezonde leefstijl bij hun kind te simuleren als ze op de hoogte zijn van de positieve effecten ervan op hun kind. Als ze zich bewust zijn van de positieve gezondheidseffecten, zijn ze ook eerder geneigd om zich actief in te zetten voor de school.

Tip: argumentenkaartjes sport en bewegen

Ouders leggen niet altijd de verbinding met datgene wat zij belangrijk vinden (bijvoorbeeld goede leerprestaties op school en ‘s avonds goed slapen) en gezonde leefstijlthema’s. Als ouders het bijvoorbeeld belangrijk vinden dat hun kind goed presteert op school of ’s avonds goed slaapt, kun je uitleggen hoe gezond eten en bewegen hieraan bijdraagt. De argumentenkaartjes van Kenniscentrum Sport kunnen hierbij helpen. Hiermee kan de leerkracht in een gesprek eerst op zoek gaan naar wat de ouder belangrijk vindt voor het kind. Vervolgens kan hij de brug maken naar hoe het gezonde leefstijlthema daaraan bijdraagt.

Tip

Steeds meer scholen werken structureel aan gezondheid op hun school volgens de Gezonde School-aanpak. Lees meer over de voordelen van het werken aan een gezonde leefstijl op school voor de prestaties en gezondheid van leerlingen, voor de school, het schoolteam en voor de maatschappij.