leerkrachten geven elkaar een hand


Contact leggen is de eerste stap in het opbouwen van een relatie. U laat ouders weten dat ze welkom zijn in de school en dat hun inbreng er toe doet. Zorg dat er ruimte is voor ideeën van ouders.

Tips

Hieronder staan tips die u kunt gebruiken bij het leggen van contact met ouders:

Als ouders zich welkom en veilig voelen, wordt er makkelijker informatie uitgewisseld. Door bijvoorbeeld aan het begin van de brugklas met ouders (en leerling) een startgesprek te houden, kan een vertrouwde sfeer ontstaan. Ook weten ouders daardoor beter bij wie ze met vragen en suggesties terecht kunnen.

In een kennismakingsgesprek kunnen ouders en school het bijvoorbeeld met elkaar hebben over de invulling van gezonde leefstijl op school. Hoeveel bewegingsonderwijs is er, wat eten en drinken leerlingen en team op school, hoe zorgt de school voor een veilig schoolplein? En welke rol kunnen ouders hierin hebben? Ook kan de school ouders (en leerling) in een ouderpeiling expliciet vragen wat zij verwachten van de school. De school kan hierop inspelen in haar gezondheidsbeleid.

Nodig ouders persoonlijk uit voor een inspiratie- of voorlichtingsbijeenkomst in plaats van een flyer, e-mail of brief te versturen. Een uitnodiging kan bijvoorbeeld in  een telefoongesprek of tijdens een rapportbespreking. Ook laaggeletterde ouders zijn gebaat bij een mondelinge uitnodiging.

Niet alle ouders hebben dezelfde kennis over gezondheidsthema’s. Om ouders met beperkte kennis over of interesse in gezondheid(sthema’s) toch te bereiken kunt u bijvoorbeeld tijdens algemene schoolbijeenkomsten aandacht aan het onderwerp besteden. Of kies een ludieke insteek door een GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst (Municipal Public Health Service) of theater te betrekken om een avond voor ouders te verzorgen.

Betrek ouders op een interactieve manier. Laat ze bijvoorbeeld voorafgaand aan een bijeenkomst een testje over gezonde leefstijl invullen. Of vraag ouders aan de hand van een anonieme poll op de schoolwebsite of zij met hun kind praten over bijvoorbeeld verliefdheid en daten, social media of het drinken van alcohol. Ook kunnen ouders aan de hand van stellingen tijdens een inspiratiebijeenkomst met elkaar in gesprek gaan.

Zorg voor een tolk of een ander hulpmiddel als u in gesprek gaat met ouders die het Nederlands onvoldoende beheersen.

Voorbeeld: Bijeenkomst 'Leef prettig en gezond!'

workshop

Naast bijvoorbeeld GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en of theaters biedt ook De Hartstichting interactieve workshops aan. De bijeenkomst 'Leef prettig en gezond!' zet deelnemers aan het denken over de eigen leefstijl. Ze krijgen algemene tips om de leefstijl aan te passen. In overleg met de voorlichter is het mogelijk om een speciaal thema te belichten, zoals het bereiken van een gezond gewicht.

Tip: Opvoeddebat

Organiseer een opvoeddebat samen met leerlingen, en nodig zowel ouders als leerlingen uit om naar het debat te komen. Ouders kunnen tijdens het debat met andere ouders en ook met leerlingen in gesprek over thema’s die voor hen relevant zijn.

Tip van een school in Rotterdam

“Onze mentoren in de brugklas van het vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)) hebben bij aanvang van het nieuwe schooljaar altijd een gesprek met de ouders en leerling samen. In het gesprek komen allerlei zaken aan de orde. Hoe was je vakantie? Wat is de afspraak over het gebruik van kluisjes hier op school? Hoe ga je dit jaar in? Wat is jouw inzet als leerling en wat ga je als ouders doen? Hoe ga je het contact met ons houden? De mentor vertelt vervolgens wat onze bijdrage richting ouders en leerling is. Dat wordt ondertekend in contractjes en in het dossier van de leerling geplaatst. Leerlingen hebben daardoor niet minder problemen, maar onze ervaring is dat de problemen wel sneller zijn opgelost. Simpelweg omdat we als school een gezicht hebben bij de ouders.”