Ouders bij schoolplein


Ouders en school kunnen elkaar versterken bij het bevorderen van een gezonde leefstijl van leerlingen. Dit vraagt om een goede, actieve relatie tussen ouders en school. Door zowel op school als thuis aandacht te besteden aan gezondheidsthema’s is er meer kans op een gezonde leefstijl van de leerling. 

Ouderbetrokkenheid is partnerschap

Ouderbetrokkenheid betekent meer dan alleen ouderparticipatie, actieve deelname van ouders aan activiteiten op school of deelname aan de medezeggenschapsraad. Ouderbetrokkenheid houdt partnerschap in: scholen en ouders zien elkaar als partners, stemmen onderwijs en opvoeding op elkaar af, informeren elkaar en streven naar samenwerking, ook met betrekking tot gezonde leefstijlthema's. 

Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk?

Ouderbetrokkenheid op scholen heeft niet alleen een positieve invloed op de schoolse ontwikkeling van kinderen. Daarnaast is ouderbetrokkenheid nodig om gedragsverandering buiten de schoolsetting te realiseren: ouderbetrokkenheid van ouders thuis levert het grootste effect op de ontwikkeling van kinderen op. Het effect van leefstijlinterventies is groter zijn wanneer ouders betrokken zijn. Jongeren geven zelf aan dat ouders invloed hebben op hun gezonde gedrag.
 

Welke stappen kunt u nemen om ouderbetrokkenheid te bevorderen?

 1. Leg contact met ouders
 2. Maak ouders bewust
 3. Ondersteun ouders
 4. Werk samen met ouders
 5. Onderhoud de positieve en actieve relatie met ouders

Meer informatie

Binnen het onderwijs krijgt ouderbetrokkenheid veel aandacht wanneer het gaat om leerprestaties. Op onderstaande websites vindt u informatie over het betrekken van ouders bij activiteiten rondom gezondheidsthema's.

 • Gezonde School-activiteiten: in de zoektool met erkende Gezonde School-activiteiten staan activiteiten voor scholen waarin ouderbetrokkenheid ook is meegenomen. 
 • FLASH (Fit Lifestyle At School and at Home) is een project op vier vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) -scholen in de regio Zwolle. Samen met deze scholen werken Landstede Groep, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst IJsselland, Vrije Universiteit Amsterdam en Windesheim Hogeschool aan het creëren van een gezonde schoolcommunity. Het doel is: een gezonde leefstijl voor vmbo-leerlingen, op school én in de thuisomgeving.
 • Factsheet sport en bewegen in de buurt: in de factsheet van het programma Sport en bewegen in de buurt vindt u informatie, tips en voorbeelden hoe u ouders kunt betrekken bij het sport- en beweegaanbod.
 • In Sardes Special nr 22 - De stem van ouders voor een succesvolle samenwerking laat Sardes zien hoe je als professional in het onderwijs er voor kunt zorgen dat je alle ouders in beeld krijgt.  
 • Ouders & Onderwijs: Ouders & Onderwijs is de landelijke organisatie voor ouders van schoolgaande kinderen. Op de website en Facebookpagina  is nieuws voor ouders over onderwijs te vinden. 
 • Peiling Ouders en gezondheid op school: uit een peiling van Ouders & Onderwijs (december 2016) is een van de conclusies dat ouders graag willen samenwerken met de school aan een gezonde leefstijl.
 • Op de website allesoversport.nl  vindt u informatie en praktische tips voor iedereen die kinderen in beweging wil krijgen en daarbij de ouders wil bereiken, bewustmaken en ondersteunen.
 • Op de website van CPS (Onderwijsontwikkeling en advies) vindt u informatie over ‘ouderbetrokkenheid 3.0’. Ouderbetrokkenheid 3.0 is een keurmerk voor scholen waarmee de school kan laten zien dat ouders en leraren samen werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).
 • Actief Ouderschap  biedt inspiratie voor het versterken van de samenwerking tussen ouders en professionals in het onderwijs, opvang, zorg en sport.