U bent hier

Nieuwsbrief voortgezet onderwijs - 26 april 2016

Jaargang 5, nr 2, dinsdag 26 april 

Deze Gezonde School-nieuwsbrief wordt u aangeboden door het RIVM Centrum Gezond Leven, landelijke thema-instituten, gezondheidsfondsen, andere samenwerkingspartners en interventie-eigenaren van erkende Gezonde School-activiteiten.


Voeding 

De nieuwe Schijf van Vijf: wat betekent dat voor u?

Onlangs lanceerden we de nieuwe Schijf van Vijf. Er is wederom gekozen voor een rond voorlichtingsmodel met 5 vakken, maar er is ook veel veranderd. Zowel het beeldmerk, de adviezen, de informatie voor consumenten en professionals als de tools. Dit betekent dat ook uw lessen aan een update toe zijn. Wat hebben we u hiervoor te bieden? Lees verder. 

 

 

(Nieuwe) richtlijnen Gezondere Kantines 

Het Voedingscentrum heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nieuwe richtlijnen ontwikkeld die toepasbaar zijn in alle mogelijke kantines, ook de Gezonde Schoolkantines. Hierin staat het aanbod en de uitstraling van een kantine centraal. Een kantine die voldoet aan de richtlijnen, kan daarmee een zilveren of een gouden schaal verdienen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kantinebezoekers vaker kiezen voor gezond eten als dat letterlijk en figuurlijk voor de hand ligt. Lees alles over de nieuwe Richtlijnen in onze brochure. 

Samen voor Gezonde Schoolkantines

Op de Dag van de Gezonde Schoolkantine, riep Jongeren Op Gezond Gewicht scholen op om samen met de eigen verantwoordelijke cateraar of leverancier een gezond aanbod in de schoolkantine te realiseren. Met het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen zetten 24 bedrijven zich in voor een gezonder voedingsaanbod in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Jongeren Op Gezond Gewicht faciliteert en beheert dit Akkoord. Jongeren Op Gezond Gewicht spoort scholen aan in gesprek te gaan met ouders, leerlingen en de verantwoordelijke cateraar. En in te zetten op een gezonde leefstijl. Lees meer over dit Akkoord. 
 


Bewegen en sport

Het Blariacum College is de sportiefste middelbare school van Nederland 2016 

Het Blariacum College te Venlo wint de titel ‘Sportiefste vo-school van Nederland’ 2016. Vijf vo-scholen waren uit alle inzendingen vanuit het hele land genomineerd voor de finale van de verkiezing. Het Blariacum College ontving een waardecheque van €3000,-. De andere vier genomineerde scholen ontvingen ieder een waardecheque van €1500,-. Lees verder. 

Aanbod sport- en beweegaanpak voor voortgezet onderwijs op een rij

Voor het voortgezet onderwijs zijn ruim 20 landelijk inzetbare aanpakken beschikbaar. Hoe kies je de aanpak die aansluit bij jouw doelen? Kenniscentrum Sport heeft het aanbod gerangschikt aan de hand van doelen en thema’s. Liever zoeken op basis van groep/klas, tijdsinvestering, kosten of materialen? Gebruik de zoektool van Gezonde School.

Jongeren binden en behouden bij de sport  

Op tienjarige leeftijd sport 80% van de Nederlandse kinderen wekelijks en zijn evenveel kinderen aangesloten bij een sportclub. Waarom stoppen zoveel jongeren met sporten als ze een paar jaar ouder zijn? Als ze een paar jaar ouder zijn, stromen bij de meeste sporten veel jongeren uit. Kenniscentrum Sport vroeg het jongeren zelf. Bekijk het filmpje voor hun uitspraken of kijk op allesoversport.nl voor tips, tools en meer achtergrondinformatie.

Dagelijks sporten op school; nieuwe trend? 

In Schotland startte vier jaar geleden de leerlingen van een basisschool in St. Ninians met dagelijks 1 mijl hardlopen. Dit jaar zijn er maar liefst 500 Schotse basisscholen actief. Ook op Nederlandse scholen kent het succes van dagelijks sporten en bewegen navolging: zo is het Stanislas College uit Rijswijk gestart met het Beweeg VMBO. Lees verder.


Relaties en seksualiteit

Lang Leve de Liefde voor praktijkonderwijs vernieuwd 

Er is een nieuwe drukversie beschikbaar van het leerlingenmagazine Lang Leve de Liefde voor de onderbouw van praktijkonderwijs en vmbo bb. Naast aanvullingen rond seksuele diversiteit, sexting en wensen en grenzen, zijn foto’s toegevoegd om diversiteit beter weer te geven en is de vormgeving gemoderniseerd. Bestellen kan via Langelevedeliefde.nl of mail voor meer informatie naar info@langlevedeliefde.nl

Seksualiteit en verstandelijke beperking in het (v)so 

Wat doe je als een jongere met een verstandelijke beperking seksueel overschrijdend gedrag vertoont? Op dinsdag 17 mei organiseert het samenwerkingsverband ‘Seksualiteit en seksuele diversiteit’ van het NVO en NIP samen met Rutgers een themabijeenkomst over deze onderwerpen. De bijeenkomst is bedoeld voor zorg- en onderwijsprofessionals. Lees verder. 

 

Can You Fix It? krijgt een erkenning 

‘Can You Fix It?’, het online spel over liefde, seks en relaties, heeft van het RIVM, Centrum Gezond Leven de erkenning ‘goed onderbouwd’ gekregen. Met dit spel leren jongeren op tijd hun grenzen aan te geven wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen. De erkenning bevestigt dat dit e-learning-instrument is ontwikkeld op basis van effectieve modellen voor gedragsverandering bij jongeren. Lees verder.

 


Welbevinden en sociale veiligheid

Nieuwe training: samen naar een positief klimaat in de klas!

Kikid’s training Ik hou van mij!, gericht op het terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, heeft een nieuw zusje. Dit ben ik! is een training die op unieke wijze jongeren helpt om met elkaar pestgedrag te stoppen. De eerste trainingen vonden onlangs plaats en zijn met veel enthousiasme ontvangen. Lees verder.

Steeds vaker contact met vertrouwenspersoon 

Zowel docenten, ouders als leerlingen weten steeds vaker de weg naar een vertrouwenspersoon te vinden. BeAware geeft handvaten aan docenten die problemen in de klas signaleren, aan leerlingen die willen minderen met hun gedrag maar niet weten hoe en aan ouders die een vraag over het gebruik van hun kind hebben. De gesprekken vinden telefonisch, per skype of persoonlijk plaats.  De voorlichters van BeAware zijn aan de school verbonden. Lees verder.

 


Roken-, alcohol- en drugspreventie

Handreiking handhaven rookvrij schoolterrein 

Uit onderzoek van het Longfonds bleek dat inmiddels 80 procent van de basisscholen en 53 procent van de schoolterreinen van het voortgezet onderwijs een rookvrij schoolterrein hebben. De helft van de rokers begint op het schoolplein. Jongeren gaan sneller roken als hun vrienden dat ook doen; zien roken, doet roken. Als een schoolterrein rookvrij wordt vraagt dat om actieve handhaving, zeker in het begin. Om alle betrokkenen bij een rookvrij schoolterrein op weg te helpen is er nu een handreiking met praktische tips hiervoor. Daarnaast zijn er nog meer handige hulpmaterialen zoals een infographic of een stappenplan

 


Voorbeelden en ervaringen

Hoe start je een Gezonde School en wat kost dat? 

Als uw school aan de slag wil met de Gezonde School-aanpak is het handig om te weten hoe andere scholen het hebben aangepakt en wat de kosten waren. Daarvoor hebben we vorig jaar bij onze klankbordgroepen wensen, behoeften en ervaringen hierover geïnventariseerd. We hebben ze onder andere gevraagd naar hun ervaringen bij het starten met de Gezonde School-aanpak en hoeveel tijd en geld zij kwijt zijn aan Gezonde School. Lees de antwoorden en doe er uw voordeel mee! 

 


Vignet Gezonde School

Aantal Gezonde Scholen

Er zijn in totaal 598 Gezonde Scholen (peildatum 31 maart 2016). Alle Gezonde Scholen hebben bij elkaar 752 themacertificaten behaald.

Onderwijstype # Gezonde Scholen maart 2016 #Gezonde Scholen jan. 2016 Themacertificaten 
Primair onderwijs 456  410 585
Voortgezet onderwijs 99  78 118
MBO 43 39 49
Totaal 598 527 752

Terugblik Inspiratietour Gezonde School; in de media en sfeerimpressie

Gezonde Scholen inspireerden onderwijsprofessionals tijdens een landelijke tour. Ruim 75 medewerkers uit het onderwijs bezochten  vrijdag 8 april acht Gezonde Scholen in vier regio’s. Onder andere de Koningin Julianaschool. Directeur Marianne van der Schee: “Bij ons gaat het om aanleren van goed gedrag. Aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen zit bij onze leerkrachten in de genen”. Lees meer over deze terugblik. Ouders & Onderwijs ging ook mee met deze Inspiratietour. Lees het verslag over de Koningin Julianaschool en De Waterlelie.

Online visual vignet Gezonde School 

Er is een online visual ontwikkeld voor vignet Gezonde School. Vignetscholen zien de online visual in het dashboard als ze zijn ingelogd in het CMS. De school mag de nieuwe visual gedurende drie jaar gebruiken op de eigen website. Op deze visual staat – in tegenstelling tot het vorige – nu ook vermeld welk themacertificaat is behaald, zie het voorbeeld hiernaast. Extra leuk is dat als de school een of meerdere extra themacertificaten behaalt, de online visual automatisch wordt aangepast in het CMS. Daarmee is het dus altijd up-to-date.

In de media: PrimaOnderwijs.nl

In PrimaOnderwijs.nl -het vakblad voor professionals in kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs- komen dit jaar verschillende Gezonde School thema’s aan bod. Houd PrimaOnderwijs.nl dus goed in de gaten! In deze editie staat het themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid centraal. Krijgt u PrimaOnderwijs.nl niet op de mat? Lees de laatste uitgave van PrimaOnderwijs.nl online (zie pag. 45 voor het betreffende themacertificaat).  


Gezonde Schoolpleinen

Regiobijeenkomst: 25 mei Eindhoven 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen in Brabant en Limburg die bezig is met, of geïnteresseerd in het groener en gezonder maken van de schoolomgeving op het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Deelname is kosteloos en vindt plaats op de basisschool Strijp Dorp in Eindhoven, één van de scholen met een Gezond Schoolplein. Meer informatie en aanmelden.

De Buitenlesdag was onwijs leuk en geslaagd! 

Op meer dan 120 scholen in het hele land kregen kinderen 12 april buiten les. Leerlingen van basisschool de Piramide in Utrecht gingen zelfs de hele dag naar buiten. Op hun plein werd de Rapportage Buitenles van DUO én een literatuurstudie naar het belang van buitenlessen gepresenteerd. Ook de media had volop aandacht voor deze Buitenlesdag. Lees verder. 

Kandinsky College: Gezondheid in alle facetten 

Het realiseren van een Gezond Schoolplein vormde voor het Kandinsky College een sterke impuls voor het borgen van integraal Schoolgezondheidsbeleid. De school wil leerlingen uitdagen tot gezond(er) gedrag. Waar eerst een grijs schoolplein lag met een verzameling banken en prullenbakken, ligt nu een open en uitdagend plein met verschillende speelzones en veel groen. Lees hoe zij een prachtig Gezond Schoolplein realiseerde en bekijk de foto's! 

Tip: verven met planten op het gezonde schoolplein 

Op het plein van het Marecollege in Leiden wordt geverfd met planten! Jessica Zwartjes, projectleider Gezonde Schoolpleinen op het Marecollege: "Vanuit het docententeam kwam een bijzondere wens voor het plein: verven met planten. Daarom hebben we meekrap, verfbrem, gele verfkamille, ossetong, zaagblad, wouw, wede, wolfspoot en zwarte stokroos geplant.” De planten zijn nu nog te jong, maar worden vanaf volgend jaar in de lessen gebruikt. Een leuke en verrassende combinatie van kunst-, techniek- en natuuronderwijs! Lees meer over het Marecollege. 

 


Algemeen nieuws

18 mei: Netwerkbijeenkomst Gezonde School en Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een nieuw begrip dat ons denken over gezondheid verandert. Dit nieuwe denken over gezondheid focust niet op afwezigheid van ziekte, maar op persoonlijke veerkracht die tegenslag helpt overwinnen. Positieve gezondheid gaat dus over leven, zoals kunnen meedoen, zingeving, geluk ervaren en eigenwaarde. Die benadering beïnvloedt hoe we in het onderwijs aandacht hebben voor de gezondheid van leerlingen. Waar liggen er kansen? Kom ook naar de bijeenkomst.

Werken aan gezondheidsthema's

U vindt hier praktische informatie waarbij u werkt volgens de Gezonde School-aanpak: VoedingBewegen en sportWelbevinden en sociale veiligheidRoken-, alcohol- en drugspreventieRelaties en seksualiteitVeiligheidBinnenmilieu en Mediawijsheid.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer