U bent hier

Nieuwsbrief voortgezet onderwijs - 17 september

Jaargang 4, nr 3, donderdag 17 september

Deze Gezonde School-nieuwsbrief wordt u aangeboden door het RIVM Centrum Gezond Leven, landelijke thema-instituten, gezondheidsfondsen, andere samenwerkingspartners en interventie-eigenaren van erkende Gezonde School-activiteiten.


Voeding

Oproep: vul in september de online Monitor Gezonde Schoolkantine in 

Het RIVM gaat informatie verzamelen over het voedingsbeleid van en voedingsaanbod op scholen. Wilt u daarom meedoen aan de online Monitor Gezonde Schoolkantine? De vragen kunnen het beste ingevuld worden door iemand van de schoollocatie die daar goed van op de hoogte is, bijvoorbeeld een facilitair manager, kantinebeheerder of docent die lid is van de werkgroep Gezonde School(kantine). Lees meer. 

 


Bewegen en sport

Volop activiteit bij de Gezonde Schoolpleinen 

We hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten en zijn na de zomervakantie weer volop bezig met de Gezonde Schoolpleinen. Maar liefst zes scholen zijn sindsdien van start gegaan met hun plein en vier scholen vierden de opening van hun Gezonde Schoolplein! Inmiddels hebben 15 van de 70 scholen hun Gezonde Schoolplein geopend! Zelf ook aan de slag met een Gezond Schoolplein?

Meld uw school aan voor Testjeleefstijl.nu

Benieuwd naar de leefstijl van uw leerlingen? Hoe staan ze ervoor? Met welke thema’s wil uw school meer doen? Testjeleefstijl.nu helpt uw school om dit te bepalen. Deze online leefstijltest maakt leerlingen bewust van hun eigen leefstijl en leert hen gezondheidsrisico’s inschatten en verantwoorde leefstijlkeuzes maken. Meld uw school aan voor schooljaar 2015-2016

Schooljudo maakt stap naar voortgezet onderwijs 

Jaarlijks leren 30.000 basisschoolleerlingen Skills for Life. Hoeveel leerlingen van het vo komen hier volgend jaar bij? Vanaf dit schooljaar zijn de Schooljudo matten en pakken ook op middelbare scholen te vinden. Om ook hier te werken aan de waarden respect, samenwerken, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen, discipline en plezier. Meedoen? Lees meer of bel Team Schooljudo: 088-5400215.

Verkiezing Sportiefste vo-school van Nederland 2016

Werkt u op de sportiefste vo-school van Nederland? Schrijf uw school dan nu in voor de verkiezing van de ‘Sportiefste vo-school van Nederland 2016’. De KVLO gaat, in samenwerking met NOC*NSF en de Hanzehogeschool (Academie voor de Lichamelijke Opvoeding) in Groningen, op zoek naar de school met de beste aanpak voor bewegen en sport ter bevordering van een actieve leefstijl. Doe mee!

Olympic Moves 2015-2016 gestart  

Als docent LO kunt u zich weer inschrijven voor Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Dit kan tot en met 8 november 2015. Olympic Moves is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Het is een jaarlijkse competitie tussen scholen uit het voortgezet onderwijs, waarbij scholieren elkaar eerst regionaal en daarna nationaal uitdagen voor het nationale kampioenschap. Voor meer informatie gaat u naar de nieuwe website, speciaal voor docenten LO: Olympicmoves.nl.

 

Ook starten met DOiT?

Dit schooljaar worden vanuit de ondersteuningsronde een aantal vo-scholen begeleid bij de implementatie van DOiT. Omdat niet alle aanvragen zijn toegekend heeft de uitgever, Arko Sports Media, de afgewezen scholen een aanbod gedaan. Ook zij kunnen nu starten met DOiT. Ook dit schooljaar met DOiT starten? Lees meer over DOiT of neem contact op met Arno Barendse via arno.barendse@sportsmedia.nl of 06-46826565.

Bijeenkomsten voor buurtsportcoaches en overige geïnteresseerden

De veranderingen die in de sport (gaan) plaatsvinden staan centraal bij de lerende netwerken in september en oktober. ‘Maatschappelijk betrokken verenigingen’, ‘anders denken’, ‘impact genereren’, ‘transities’, ‘sport en arbeidsparticipatie’ en ‘ketenaanpak’, ‘0-6-jarigen’ en ‘4-18-jarigen’. Heeft u iets met deze kernwoorden? Schrijf u dan in voor de bijeenkomsten. 

Buurtsportcoachmagazine: interessante voorbeelden van scholen 

Een magazine boordevol inspirerende portretten en verhalen over buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen uit heel Nederland. Weten wat een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris voor uw school kan betekenen op het gebied van Gezonde School? Lees onderstaande voorbeelden in het magazine.

  • Gezonde leerlingen op Gezonde Scholen (pag 24)
  • Van zorg naar preventie (pag 78) 
  • Koningsspelen (pag 86) 

Bevordert eerst sporten de leerprestaties?

Eerst een uur sporten en dan pas de klas in. Dat doen de brugklasleerlingen van het Hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam. Wetenschappers van de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoeken of dit de leerprestaties bevordert. “Om het directe effect te meten op leerprestaties, hebben we een programma opgesteld waarin een groep brugklasleerlingen de lesdag begint met een uur sporten”, aldus één van de onderzoekers. Lees meer…

Gezondheid bevorderen op school werpt vruchten af

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) presenteerde begin mei een onderzoek over de verwachting rond ernstig overgewicht in Europa. Voor de meeste landen wordt een groei van het percentage te dikke mensen verwacht, behalve voor Nederland. Mede door de aandacht voor gezondheid op school is er een daling te zien in het percentage kinderen met overgewicht in Nederland. Lees meer over dit onderzoek.


Relaties en seksualiteit 

Ter inspiratie: Film 'Dutch Lessons in Love' 

Hoe zorgen Rutgers en Soa Aids Nederland dat jongeren in Nederland seksualiteit op een veilige, prettige en gewenste manier beleven, op een moment dat ze eraan toe zijn? De Film ‘Dutch Lessons in Love’ (deel II, Engelstalig) geeft daar antwoord op. Docenten, ouders en kinderen vertellen erover en we zien voorbeelden uit het klaslokaal. Bekijk de film!

Lesbrief Seksuele Diversiteit bij Lang Leve de Liefde erkend 

De Erkenningscommissie Interventies van het RIVM Gezond Leven heeft de Lesbrief Seksuele Diversiteit bij het lespakket Lang Leve de Liefde onlangs erkend als ‘goed onderbouwde interventie’. Dit betekent dat de lesbrief een kwaliteitskeurmerk heeft. Met de Lesbrief maakt u seksuele diversiteit bespreekbaar. Het heeft als doel om homonegativiteit te verminderen en respect voor mensen met homo-, lesbische, bi- of transgender- gevoelens te bevorderen. Lees meer over de gratis lesbrief of download deze gratis lesbrief
 

Update van succesvolle mentormethode 'Welkom op school'

De mentormethode en lessen relaties en seksualiteit is voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs  'Welkom op school'. Deze is herzien! Met de komst van grote aantallen vluchtelingen en andere nieuwkomers is er veel behoefte aan deze methode. Sociale vaardigheden, discriminatie, kinderrechten, relaties en seksualiteit komen aan bod maar het is zeker ook een naslagwerk. Pharos en Rutgers schreven de methode die bestaat uit een docentenhandleiding en een leerlingenwerkboek.  

Congres Weerbaar! 

Op woensdag 14 oktober organiseren Rutgers en de CED-Groep het congres Weerbaar! Deze dag staat geheel in het teken van praktische workshops en lezingen over seksuele vorming voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Hoewel het congres is volgeboekt,  kunt u zich nog aanmelden voor de wachtlijst. Lees meer over het congres Weerbaar! Of vindt meer tips en tools op seksuelevorming.nl

 


Welbevinden en sociale veiligheid

Wet sociale veiligheid 

Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht zorg te dragen voor een sociaal veilige leeromgeving voor iedere leerling. Een actief veiligheidsbeleid en het monitoren van het effect van het veiligheidsbeleid maken hier onderdeel van uit. Daarnaast dient iemand binnen de school het anti-pestbeleid te coördineren en aanspreekpunt hiervoor te zijn. Lees meer over wet sociale veiligheid.

 

Digitaal veiligheidsplan 

Om scholen te ondersteunen bij hun nieuwe wettelijke taken omtrent sociale veiligheid, hebben de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met Stichting School & Veiligheid een Modelveiligheidsplan gerealiseerd: het Digitaal Veiligheidsplan. Deze online tool helpt u bij het vormgeven en levend houden van het veiligheidsbeleid. Lees meer over het digitale veiligheidsplan

 

Week tegen pesten: #Durfjijhetaan 

De Week Tegen Pesten (21 t/m 25 september) is het moment om extra aandacht te besteden aan groepsvorming in de klas. Met het thema #Durfjijhetaan biedt Stichting School & Veiligheid leerkrachten dit schooljaar tips, les-suggesties, blogs en andere inspiratie. Over pesten, groepsdynamica & meer. Lees meer over week tegen pesten.  
 
 

Roken-, alcohol- en drugspreventie

Aan de slag met een rookvrij schoolterrein? Hulp beschikbaar! 

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Eigenlijk is iedereen het erover eens: jongeren horen les te krijgen in een gezonde omgeving. Veel middelbare scholen hebben al een rookvrij schoolterrein. Geef het goede voorbeeld en maak ook uw schoolterrein rookvrij. Om u hierbij te ondersteunen is allerlei gratis hulp beschikbaar (advies en servicedocumenten). Ga aan de slag! 

Stemkastjes inventariseren houding in de klas 

Interactieve voorlichting door ervaringsdeskundigen over gewoonten en verslaving met behulp van stemkastjes leveren veel openheid en gesprekken op tussen leerlingen onderling. Het geeft de school inzicht in de houding/kennis over het onderwerp verslaving. Hiermee kunt u ook de ouders betrekken en informeren. Download de brochure BeAware of neem contact op met info@solutions-be-aware.nl.

Een Frisse Start! 

De nieuwe brugklasactiviteit van De gezonde school en genotmiddelen is dit schooljaar fris van start gegaan! In de maanden augustus en september worden bijna 40 trainers opgeleid voor het geven van docententrainingen. Wanneer een docent de verplichte training heeft gevolgd, kan hij of zij aan de slag. We verwachten dat een aantal scholen dit najaar al Frisse Start kunnen uitrollen. Frisse Start bevat vier lessen voor leerlingen en een ouderavond. 

 


Algemeen nieuws  

Gezondeschool.nl vernieuwd!

U heeft het vast al gezien, maar welkom op de vernieuwde vormgeving van Gezondeschool.nl, met een frisse nieuwe look. Bij elke aanpassing hebben we goed geluisterd naar de feedback van onderwijsprofessionals en partners. Zo is de website nu toegankelijk via smartphone en tablet en heeft een prettig leesbaar lettertype. 

Gezonde School nu ook op Facebook en LinkedIn  

Na een succesvolle start op Twitter (@GezondeSchoolNL) is het nu tijd om de Gezonde School-aanpak verder onder de aandacht te brengen. Draagt u de Gezonde School-aanpak een warm hart toe en bent u ervan overtuigd dat meer mensen van dit initiatief moeten weten? Volg ons dan via Facebook en LinkedIn en deel uw eigen ervaringen en successen. Zo zorgen we er samen voor dat meer scholen een Gezonde School worden. 

PPS: kansen voor Gezonde School

Publiek-private samenwerking, enig idee wat dat voor uw school kan betekenen? Er zijn al veel scholen die met PPS aan de slag zijn gegaan op het gebied van Gezonde School. Bekijk de voorbeelden en laat u inspireren!

Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl helpt bij vormgeven beleid 

Het Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl helpt uw school bij het vormgeven van beleid, programma’s en leerplannen. Hoe leren kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar weloverwogen keuzes te maken voor hun leefstijl? Het leerplankader beschrijft wat zij daarvoor moeten weten, kunnen en doen. Het biedt ook structuur wanneer het gaat om het ontwikkelen van leerplannen en leermiddelen. Het leerplankader sluit qua inhoud aan bij Gezonde School. Bekijk het leerplankader.

Gezonde School in Schotland, leren van de buren

In het schooljaar 2009-2010 is het nieuwe curriculum ‘Curriculum for Excellence’ op alle scholen in Schotland ingevoerd. Gezondheid en welzijn zijn volledig geïntegreerd. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen die werkzaam is op een school bij te dragen aan de gezondheid en welzijn van leerlingen. Hierover vertelde Suzanne Hargreaves tijdens de bijeenkomsten ‘Gezonde School in Schotland, leren van de buren op 12 juni 2015. Lees het verslag.

Werken aan gezondheidsthema's volgens de Gezonde School-aanpak?

Praktische informatie over de gezondheidsthema's vindt u hier: VoedingBewegen en sport, Welbevinden en sociale veiligheidRoken-, alcohol- en drugspreventie, Relaties en seksualiteit, Veiligheid, Binnenmilieu en Mediawijsheid.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer