U bent hier

Nieuwsbrief voortgezet onderwijs - 11 februari

Jaargang 5, nr 1, donderdag 11 februari

Deze Gezonde School-nieuwsbrief wordt u aangeboden door het RIVM Centrum Gezond Leven, landelijke thema-instituten, gezondheidsfondsen, andere samenwerkingspartners en interventie-eigenaren van erkende Gezonde School-activiteiten.

Bewegen en sport

Kenniscentrum Sport en AllesoverSport.nl van start

Op 18 januari heeft minister Edith Schippers (VWS) met een speciale videoboodschap officieel Kenniscentrum Sport en Allesoversport.nl gelanceerd. Vanaf nu kan iedereen op één plek terecht voor betrouwbare, actuele kennis en informatie over sport en bewegen; ook medewerkers uit het onderwijs. Benieuwd naar praktijkvoorbeelden, werkvormen en recente onderzoeksresultaten met betrekking tot meer bewegen in de klas? Kijk dan op Allesoversport.nl.

Ook in Nijmegen leeft bewegend leren: 250 (groeps)docenten bezochten de conferentie die de gemeente recentelijk organiseerde. De gemeente Nijmegen biedt scholen workshops aan. Lees meer over bewegend leren in Nijmegen.

Futsal Chabbab: schooluitval voorkomen en overlast op straat terugdringen

De recentelijk erkende aanpak Futsal Chabbab organiseert zaalvoetbalactiviteiten én huiswerkbegeleiding voor jongeren in de leeftijd van 9 tot 16 jaar. Het gaat om jongens uit achterstandswijken. De trainer/coach bouwt een vertrouwensrelatie met de jongeren op om hen vervolgens op hun gedrag te kunnen coachen. Lees meer over Futsal Chabbab.

 

Ook ouders in beweging met IRun2BFit

Beweegprogramma IRun2BFit vormt een ontdekkingstocht van 8 weken voor vo-leerlingen van 12-15 jaar. Het einddoel is 5 kilometer tijdens een lokaal loopevenement. En sinds dit schooljaar brengen we ook ouders in beweging! Met Start2BFit geven ouders, samen met initiatiefnemer Gerard Nijboer, zelf het goede voorbeeld en gaan ze samen met hun zoon of dochter de uitdaging aan. Lees meer over IRun2BFit.

 

Schooljudo steeds vaker op voortgezet onderwijs

Schooljudo op het vo is een succes. Bijvoorbeeld om te werken aan de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van brugklassers. Of om de sportklas en vakdocent uit te dagen. Zien jullie het ook zitten om aan de slag te gaan met de Schooljudo worpen en waarden? Vraag eenvoudig en vrijblijvend een offerte aan!

 

Inactieve leerlingen in beweging krijgen samen met sportaanbieders?

Sportaanbieders kunnen vanaf februari subsidie aanvragen via de Sportimpuls, in samenwerking met lokale organisaties. De aanvraag moet  gebaseerd zijn op erkende beweeginterventies uit de menukaart Sportimpuls, zoals  Maki. Maki speelt in op het beweeg- en eetpatroon van leerlingen in het v(mb)o. Het voortgezet onderwijs is binnen Maki de belangrijkste samenwerkingspartner. Meer weten over Maki en de mogelijkheden voor een Sportimpuls-aanvraag? Neem contact op met de interventie-eigenaar.
 


Relaties en seksualiteit

Bijscholingsaanbod voorjaar 2016 Met Alle Respect! Leraren aan zet!

In 2015 heeft Rutgers kenniscentrum seksualiteit workshops over seksualiteit en seksuele diversiteit georganiseerd. Dit om docenten handvatten te geven hiermee om te gaan. De reacties op de workshops waren positief. Voldoende reden om de workshops in 2016 opnieuw aan te bieden. Schrijf u in voor een of meerdere workshops.

 

Jongeren zelf in gesprek over seksualiteit

Theatervoorlichtingsprogramma Benzies & Batchies over seksualiteit is weer gestart op scholen. Een zeer aansprekend programma voor en door jongeren, met aansluitende weerbaarheidslessen door ervaren trainers. Op veler verzoek staan er dit schooljaar extra jongerenteams paraat. Het programma kan daardoor nu op elke dag van de week worden ingezet! Lees meer over Benzies & Batchies.

 


Welbevinden en sociale veiligheid

Aanmelden wetenschappelijk onderzoek Rots en Waterprogramma binnen vmbo

In 2014 bleek uit wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het Trimbos-instituut samen met Rutgers, dat inzet van dit programma leidt tot meer zelfbeheersing en zelfvertrouwen en afname van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit jaar is er aanvullend onderzoek waar ook meisjes in worden betrokken. Doelgroep vmbo klas 1 en 2. Deelnemende scholen ontvangen de docententraining en ondersteunende leermaterialen gratis. Alleen scholen die (nog) niet met het Rots en Waterprogramma werken kunnen zich voor deelname melden via info@rotsenwater.nl.

 


Roken-, alcohol- en drugspreventie

Ambitie Leeuwarden: alle schoolterreinen rookvrij!

In Leeuwarden is een convenant gesloten om alle schoolterreinen rookvrij te maken. Het gaat om alle po en vo scholen en enkele mbo locaties, zoals die van ROC Friese Poort. Sommige scholen voeren het stapsgewijs in om de overgang soepeler te laten verlopen. Zie ook de korte reportage van Omrop Fryslân.

 


Voorbeelden en ervaringen

Depressieve klachten opsporen, hoe kunt u dat doen? 

Jongeren met psychische klachten komen zeer moeilijk in beeld. De GGD/JGZ nam klassikaal een digitale vragenlijst af, gericht op screenen van depressieve klachten. Na de uitslag zijn leerlingen eventueel doorverwezen en op sommige scholen werd een interventie aangeboden. Bent u betrokken bij het schoolgezondheidsbeleid en/of zorgcoördinator en ziet u de meerwaarde van het zowel individueel als het collectief kijken naar de gezondheid van leerlingen rond dit thema? Lees dan verder over het project Depressieve klachten onder 12 tot 14-jarigen vroeg opsporen.   

Ouders erbij betrekken: wat werkt?

Wilt u graag handvatten om ouders te betrekken? In dit voorbeeldproject van de GGD Zaanstreek- Waterland leest u hoe ouders van vmbo leerlingen geholpen werden bij de opvoeding. Naast een thema avond zijn er verschillende workshops en groepsbijeenkomsten georganiseerd. Ook leefstijl kwam aan bod. Zeker wanneer bleek dat dit een negatief effect had op de leerprestaties. De school werkte nauw samen met de GGD/JGZ en het Centrum Jeugd en Gezin. Lees dan meer over dit project en hoe u dit kunt toepassen op school.


Het vignet Gezonde School

Nieuwe zoektool Gezonde Scholen

Bent u benieuwd welke scholen uit uw regio al Gezonde School zijn? In deze nieuwe zoektool ziet u in één oogopslag hoeveel scholen er in welke regio al een vignet Gezonde School hebben behaald. U kunt filteren op onderwijssector, naam van de school, plaats of GGD-regio. Ga naar deze nieuwe zoektool voor po, vo en mbo.

Meld u aan voor de Inspiratietour Gezonde School!

Op zoek naar goede én concrete voorbeelden van scholen die aan de slag zijn met gezondheidsbevordering? Ga dan op vrijdag 8 april a.s. mee met de Inspiratietour Gezonde School voor én door scholen! Er worden die dag drie verschillende tours georganiseerd: zowel voor po, vo als mbo. Lees meer over het programma en meldt u aan!

Aantal Gezonde Scholen

Er zijn in totaal 527 Gezonde Scholen (Peildatum 15 januari 2016). Hieronder staan ze uitgesplitst naar onderwijssector.

Onderwijssector Huidig aantal
Po 410
Vo 78
Mbo 39
Totaal  527

Alle Gezonde Scholen hebben bij elkaar 627 themacertificaten behaald. Bekijk de behaalde themacertificaten per onderwijssector of lees meer over het vignet Gezonde School.

In de media: PrimaOnderwijs.nl

In PrimaOnderwijs.nl, het vakblad voor professionals in ko, po en vo, komen dit jaar verschillende thema’s aan bod van Gezonde School. In de eerste editie van 2016 staat het themacertificaat Relaties en seksualiteit centraal. Hou PrimaOnderwijs.nl dus goed in de gaten! Krijgt u PrimaOnderwijs.nl niet op de mat? Bekijk de uitgave van Primaonderwijs.nl januari online Het artikel over het betreffende themacertificaat vindt u  op pagina 77.

Grote toename Gezonde Scholen verwacht in 2016

Veel scholen willen laten zien dat zij een Gezonde School zijn. In 2016 zijn circa 700 nieuwe Gezonde Scholen te verwachten. Deze scholen uit het primair- en voortgezet onderwijs en het mbo hebben hiervoor ondersteuning aangevraagd. Deze ondersteuning bestaat uit begeleiding door een Gezonde School-adviseur van de GGD én een financiële vergoeding voor taakuren van een eigen medewerker of voor het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit. Lees verder.

 


Gezonde Schoolpleinen

12 april: de eerste Buitenlesdag! Doet u ook mee?

Op 12 april wordt vanuit het Gezonde Schoolpleinen-programma de allereerste Buitenlesdag georganiseerd. Groep 4 van Basisschool de Piramide in Utrecht krijgt dan de hele dag buiten les op hun Gezonde Schoolplein. Afgelopen januari bedachten de kinderen samen met Jantje Beton en IVN welke lessen zij het liefst buiten wilden doen. Doet u met uw school ook mee met de Buitenlesdag? Meedoen is makkelijk en doet u al door op 12 april minimaal één les buiten te geven. Geef via schoolpleinen@gezondeschool.nl door dat uw school mee wilt doen, en ontvang tips, inspiratie en kant-en-klare buitenlessen.

Laatste school van start met een Gezond Schoolplein!

Het Schoolpleinen ActieTeam van Openbare Scholengemeenschap De Meergronden in Almere is vrijdag 29 januari van start gegaan met de ontwikkeling van een Gezond Schoolplein! Zij ontvingen uit naam van het ambitieuze project ‘Gezonde Schoolpleinen’ een cheque ter waarde van 50.000 euro. “We zijn meer dan alleen een school voor onze leerlingen”, aldus Simone de Kruijk, rector van De Meergronden. Lees meer over deze feestelijke start of ga zelf aan de slag met deze materialen voor een Gezond Schoolplein.

Het Kadinsky College over Gezonde Schoolpleinen: wil je het...of wil je het echt?

"Toen we begonnen konden we niet inschatten wat dit project allemaal teweeg zou brengen", Adjunct-directeur Twan van de Hazelkamp-van Deursen. "Leerlingen zijn er trots op en komen zelf met iniatieven om nieuwe dingen op het plein te doen, binnenkort starten we met een insectenhotel!" Bekijk dit filmpje over het Gezonde Schoolplein van het Kadinsky College.  

 


Algemeen nieuws

Jij en je gezondheid: voor effectieve preventie en op tijd de juiste zorg

De GGD Amsterdam heeft Jij en je gezondheid ontwikkeld, een werkwijze die ervoor zorgt dat leerlingen in het VO en MBO op tijd passende zorg geboden kan worden. Jij en je gezondheid levert ook schoolgezondheidsprofielen die inzetbaar zijn voor universele preventie. Naast de GGD Amsterdam werken ook GGD Drenthe en GGD Zaanstreek Waterland met Jij en je gezondheid. Meer over Jij en je gezondheid.

Werken aan gezondheidsthema's

 

Praktische informatie waarbij u werkt volgens de Gezonde School-aanpak vindt u hier: VoedingBewegen en sport, Welbevinden en sociale veiligheidRoken-, alcohol- en drugspreventie, Relaties en seksualiteit, Veiligheid, Binnenmilieu en Mediawijsheid.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer