Veel leerlingen luisteren heel vaak én lang naar muziek, spelen games met een koptelefoon op en kijken films met de volumeknop omhoog gedraaid. Maar weten ze eigenlijk of dat veilig is voor hun gehoor? En welke rol spelen hun ouders en verzorgers als het gaat om het gezond houden van het gehoor van hun kind? Effectief werken aan gehoor vraagt om educatie. Hoe pakt u dat aan?

Zet onderwijsactiviteiten over gehoor in

Maak in het lesprogramma gebruik van passende onderwijsactiviteiten over gehoor. Zo kunt u leerlingen inzicht geven in hun gehoor door ze een test laten doen met een erkende Gezonde School-activiteit:

Tip: Kijk bij VeiligheidNL voor meer lesmateriaal

VeiligheidNL heeft handige informatie én lesmateriaal voor scholen. Het lesmateriaal is niet erkend als Gezonde School-activiteit, maar kunt u wel inzetten in de les. Bekijk het lespakket van VeiligheidNL.

Geef structureel aandacht aan gehoor

Leerlingen luisteren meer naar muziek naarmate ze ouder worden, vaak via oortjes of een koptelefoon. Daarnaast komen ze steeds meer in aanraking met versterkte muziek op (school)feestjes en krijgen ze steeds vaker opdrachten van school waarbij ze oortjes of een koptelefoon gebruiken. Zo loopt de belasting op het gehoor op en daarmee ook het risico op gehoorschade. Het is dus zinvol om onderwijsactiviteiten over gehoor vroeg en structureel aan bod te laten komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Werk bij voorkeur met een doorlopende leerlijn, zodat er aandacht voor het gehoor is van de onderbouw tot en met de bovenbouw.
  • Besteed extra aandacht aan het gehoor rond evenementen met veel of versterkt geluid. Denk hierbij aan schoolfeesten, sportdagen, voorstellingen en feestdagen.  Ook kunt u het extra onder de aandacht brengen op de Internationale Dag van het Gehoor op 3 maart.
  • Neem de lessen op in het curriculum, bijvoorbeeld bij biologie, verzorging, muziek of in de mentorlessen.
  • Neem onderwijsactiviteiten over gehoor op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Tip: gebruik het leerplankader Gezonde leefstijl

Het leerplankader Gezonde leefstijl van SLO biedt handvatten om een curriculum samen te stellen dat past bij de leeftijd van de leerling. U vindt het leerplankader op SLO.nl.

Informeer ouders en verzorgers

Niet alle leerlingen en docenten zijn zich bewust van de risico’s voor hun gehoor. Hetzelfde geldt voor ouders en verzorgers. Informeer ook hen daarom over het gezond houden van het gehoor en het lesprogramma daarover. Voor informatie over het ontstaan van gehoorschade kunt u verwijzen naar VeiligheidNL. Informeren kan via een ouderbijeenkomst, een ouderbrief of de schoolgids. Ook kunt u ouders en verzorgers tussentijds informeren als u bijvoorbeeld maatregelen treft om een gehoorvriendelijk schoolfeest te organiseren.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met VeiligheidNL.