Erkende Gezonde School-activiteiten

Door leerlingen zelf een hoortest te laten doen, krijgen jongeren inzicht over hun gehoor. Naast de Oorcheck-hoortest zelf is ook lesmateriaal beschikbaar voor het voortgezet onderwijs op www.oorcheck.nl.

Aandacht onderwerpen

Scholen die op een structurele manier aan de slag gaan met het thema preventie van gehoorschade besteden zowel in de onderbouw als de bovenbouw aandacht aan het thema in de lessen. Scholen kunnen de activiteiten vastleggen voor meerdere schooljaren, zodat de activiteiten niet eenmalig worden uitgevoerd, maar in een doorlopende leerlijn. Het SLO leerplankader biedt handvatten om een gevarieerd lespakket samen te stellen dat past bij de leeftijd van de leerling .

Borging onderwijsactiviteiten

De school zorgt dat de aandacht voor preventie van gehoorschade tijdens de lessen geborgd is in het curriculum, door aan te geven in welke lessen wat behandeld wordt, en/of in het beleidsplan van de school.

Informatie ouders

Informeer ouders ieder jaar over het lesprogramma rondom preventie van gehoorschade, via een ouderbijeenkomst, een ouderbrief of de schoolgids. Ook kunt u ouders tussentijds informeren als u bijvoorbeeld maatregelen treft om een gehoorvriendelijk schoolfeest te organiseren.