Wat staat er in het beleid?

De school heeft vastgelegd dat er tijdens schoolfeesten en andere evenementen een maximum geluidsniveau van maximaal 91 decibel (dB) geldt voor leerlingen t/m 13 jaar en maximaal 96 dB voor leerlingen van 15/16 jaar. Hanteer de laagste geluidsnorm als het feest voor de hele school is.

Ook is vastgelegd dat er oordoppen met een minimale demping van 15 dB en bij voorkeur met een muziekfilter beschikbaar zijn voor leerlingen. Hierdoor is voor alle partijen (leerlingen, en ouders) duidelijk wat het beleid is voor het organiseren van een schoolfeest, zoals de voorwaarden voor een DJ/band.

Bekijk het advies voor schoolfeesten en neem dit op in uw beleid.

Informeren van leerlingen, medewerkers en ouders

De school informeert leerlingen, medewerkers en ouders over het beleid rondom preventie van gehoorschade. Hierbij kan worden gedacht aan een beleidsstuk in de schoolgids of een apart kopje ‘Gezonde School’ op de website. Bij tussentijdse wijzigingen kan de school dit via hun nieuwsberichten op de website/nieuwsbrief kenbaar maken en het hierop volgende jaar meenemen in het beleid.

Borging taken en verantwoordelijkheden

De school heeft de coördinatie van het thema preventie van gehoorschade belegd.

Evaluatie

Vastgelegd wordt wanneer en door wie het beleid wordt geëvalueerd.