Gehoorveiligheid

Gehoorschade door hard geluid kun je voorkomen door de blootstelling van je oren aan harde geluiden te verminderen. Dit kan op twee manieren: door het geluid aan de bron te verminderen, bijvoorbeeld door het geluid op je persoonlijke muziekspeler zachter te zetten; en/of door beschermende maatregelen te nemen zoals het gebruiken van gehoorbescherming (met muziekfilter) bij bijvoorbeeld muziekevenementen. Lees meer over het voorkomen van gehoorschade.

Advies is om tijdens schoolfeesten en andere evenementen op school

Zorg voor een veilig geluidsvolume tijdens schoolfeesten. Houd het volume tijdens feestjes voor leerlingen t/m 13 jaar op maximaal 91 decibel (dB) en voor leerlingen van 15/16 jaar op maximaal 96 dB. Hanteer de laagste geluidsnorm als het feest voor de hele school is. Stel ook gehoorbescherming ter beschikking met een minimale demping van 15 dB.

Zorg ook dat je leerlingen op afstand van de boxen houdt. ok voorlichting aan leerlingen is hierbij belangrijk. Lees meer informatie over gehoorvriendelijke schoolfeesten.

De website oorcheck.nl geeft jongeren vanaf 12 jaar informatie over de werking van het gehoor en het voorkomen van gehoorschade. Door zelf een hoortest te doen en andere risicotesten krijgen jongeren inzicht in hun gehoor en luistergedrag.

Op Testjeleefstijl.nl  vinden jongeren informatie, tips, apps en filmpjes over alle leefstijlthema's, waaronder gehoor. De leefstijltest is een hulpmiddel voor jongeren. Zij worden zich bewust van hun eigen leefstijl en de kenmerken van een gezonde leefstijl en zij krijgen concrete handvatten voor verbetering aangereikt.

Met de MP3-check kunnen jongeren snel nagaan wat hun manier van muziek luisteren voor invloed heeft op hun gehoor. Luisteren ze veilig of kan het beter?