Energiedrankjes worden in de markt gezet als oppepper voor lichaam en geest. Deze drankjes zijn populair bij jongeren, maar wat doe je met het gebruik of de verkoop ervan op school? Hier wat handvatten ter inspiratie voor uw eigen beleid.

Effecten van energiedrankjes

Energiedrankjes zijn een rage onder scholieren. Uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat bijna de helft van de jongeren zegt niets te merken van het zogenoemde stimulerende effect. Tweederde van de jongeren krijgt zelfs te maken met nadelige effecten van het drinken van energiedrankjes. Ze ervaren klachten, zoals hyperactiviteit, moeilijk kunnen slapen, rusteloosheid en uiteindelijk heel moe worden.

Wat zijn energiedrankjes?

Energiedrankjes zijn frisdranken met veel calorieën door de aanwezige suikers. Ze geven een oppeppend effect door de toegevoegde oppeppende stoffen cafeïne, taurine en glucurono-lacton. Voorbeelden van energiedrankjes zijn: Red Bull, Burn, Monster en Bullit.

Adviezen

Door de hoeveelheid suiker en calorieën zijn energiedrankjes geen gezonde keus. Het is beter om ze niet of alleen bij uitzondering te drinken. Het Voedingscentrum adviseert om het gebruik van cafeïnerijke producten te matigen. Het ontraadt het gebruik van cafeïnerijke producten voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar krijgen het advies om het gebruik van cafeïnerijke producten zoals koffie en energiedrankjes te beperken tot maximaal 1 consumptie (= 1 blikje van 250 ml) per dag.

Tips

Wat kunt u als school doen?

Wilt u als school het gebruik van energiedrankjes terugdringen? Kijk dan bij de onderstaande tips en adviezen.

Sociale en fysieke omgeving

  • Verkoop geen energiedrankjes in de schoolkantine of in (frisdrank)automaten. Het programma De Gezonde Schoolkantine helpt u bij het realiseren van een gezonde schoolkantine.
  • Zorg dat leerkrachten het goede voorbeeld geven.
  • Stimuleer het drinken van water. Zorg dat dit ruim voorhanden is, via bijvoorbeeld waterdrinkpunten, in de kantine of geef gevulde bidons bij de gymles. Thee zonder suiker is ook een goed alternatief om te drinken.
  • Betrek ouders bij de activiteiten.

Beleid

Zorg voor beleid en regels over het gebruik van energiedrankjes op school. Denk ook aan duidelijke afspraken tijdens excursies en schoolfeesten.

Voorlichting

  • Geef voorlichting over het effect van energiedrankjes. Besteed er bijvoorbeeld een biologieles aan.
  • Spreek leerlingen er op aan als u ziet dat zij veel of vaak energiedrankjes drinken.
  • Maak duidelijk voor leerlingen wat gezonde alternatieven zijn voor energiedrankjes.

Signaleren

  • Ga na wat het gebruik van energiedrankjes op uw eigen school is. Waar, wanneer, hoeveel en hoe vaak drinken de leerlingen deze drankjes?
  • U kunt ongezonde eetgewoonten en overgewicht signaleren en de betreffende leerlingen doorverwijzen naar een passend ondersteuningsaanbod, bijvoorbeeld hulp van een diëtist.

Voorbeeld RSG Ter Apel

Op de website van RSG Ter Apel is een voorbeeld te vinden van een beleid voor onder andere energiedrankjes.

Tip

Voor regionale gezondheidsgegevens, advies over het maken van beleid of het geven van voorlichting kunt u terecht bij de Gezonde School-adviseur van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst in uw regio. Onder advies en ondersteuning vindt u de contactgegevens van de GGD in uw regio.

Meer informatie