Periodiek onderzoek bij leerlingen

Door (twee)jaarlijks het middelengebruik van uw leerlingen in kaart te brengen, bijvoorbeeld met een schoolvragenlijst van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst of JGZJeugdgezondheidszorg, krijgt u inzicht in het middelengebruik van uw leerlingenpopulatie. Deze vragenlijst bevat onder andere vragen over roken, alcohol, cannabis, xtc en de waterpijp.

Schoolmedewerker getraind in signaleren

Scholen kunnen te maken krijgen met problematisch gebruik van leerlingen zelf of in hun directe omgeving. Het is in die gevallen van belang dat schoolpersoneel adequaat kan reageren en ondersteuning kan bieden. Tijdens de training 'Leren Signaleren' leren zij bijvoorbeeld signalen van middelengebruik te herkennen, het gesprek met leerlingen aan te gaan en probleemgebruikers te begeleiden naar verdere zorg. Of werk met de e-learning 'Signaleren van alcohol en drugs in het voortgezet onderwijs' van Trimbos-Instituut.

Een leerlingbegeleider kan een leerling (14-24 jaar) die beginnend problematisch bezig is met middelengebruik, gokken en/of gamen doorverwijzen naar de interventie Moti-4 van een lokale Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ).

Kijk ook eens op de pagina's Signaleren Alcohol en -drugsgebruik basis, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs van het Trimbos-instituut.

Koppeling met zorgteam

In een goed zorgprotocol staat welke zorg de school geeft aan leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Bij eenvoudige problemen kan het zorgadviesteam (ZATZorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: http://www.zat.nl ) op school de leerling helpen. Is er sprake van een ernstig probleem, dan is begeleiding buiten de school noodzakelijk. Maak afspraken over het signaleren en beoordelen van deze problemen, wie welke rol hierin heeft, en welke hulp ingeschakeld kan worden. Een medewerker van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst of IVZ helpt de school bij het opstellen van het protocol. Om het protocol goed te laten werken, is het belangrijk dat alle (nieuwe) schoolmedewerkers hiermee bekend zijn.

Informatie vragen en hulp leerlingen en ouders

De school informeert leerlingen en zorgt ervoor dat het voor leerlingen en ouders duidelijk is bij wie ze terecht kunnen bij vragen of problemen rondom middelengebruik. Dit kan bijvoorbeeld bij de zorgcoördinator, de vertrouwenspersoon of de mentor zelf. Neem deze informatie op in de schoolgids of bespreek dit tijdens een mentoruur of mentorgesprek.