Periodiek onderzoek bij leerlingen

Jaarlijks brengt de school de seksuele gezondheid van leerlingen in kaart. Dat kan met de gezondheidsvragenlijsten die leerlingen invullen voor het preventief gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg. Deze vragenlijst bevat ook vragen over seksualiteit, veilige seks en vrijwillige seks. Voorbeelden zijn: jij en je gezondheid, Gezond leven, check het even! of (regionale) gegevens Seks onder je 25e.

De school heeft inzicht in hoe het met leerlingen gaat rond Relaties en seksualiteit. Denk bijvoorbeeld aan de periodieke onderzoeken die de Jeugdgezondheidszorg of GGDGemeentelijke gezondheidsdienst op school uitvoert.

Koppeling met zorgteam

De school heeft een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over relaties en seksualiteit.

Een zorgprotocol met aandacht voor problemen en vragen rond relaties en seksualiteit, en een goede meldcode, zorgen samen voor een goede zorgstructuur voor dit thema. Alle schoolmedewerkers zijn bekend met dit protocol.. In het protocol staan de afspraken over, wie welke rol heeft in het beantwoorden van vragen en het signaleren van problemen, wie welke rol heeft in de beoordeling van de (vermoedens van) problemen en wanneer welke hulp op en rond school geboden wordt.

Het Stappenplan Sexting geeft informatie en praktische handvatten om te kunnen handelen bij dergelijke situaties. Bekijk ook de pagina Signalering van Seksuelevorming.nl

Informatie vragen en hulp bieden

Het moet voor leerlingen en hun directe omgeving (bijvoorbeeld ouders) duidelijk zijn bij wie ze terecht kunnen bij vragen of hulp rondom relaties en seksualiteit. Dit kan bijvoorbeeld de zorgcoördinator, de vertrouwenspersoon of de mentor zelf zijn. Bij wie ze hiervoor terecht kunnen, wordt regelmatig vermeld tijdens het mentoruur en opgenomen in de schoolgids. Voor informatievragen worden leerlingen doorverwezen naar de sense.info website en ouders naar opvoeden.nl. Zij kunnen ook terecht op: www.anticonceptievoorjou.nl en www.uwkindenseks.nl