Wat kan de school doen?

  U kunt zelf signaleren door regelmatig te registreren wat de stand van zaken is t.a.v. hygiëne.

  • Gebruik de checklist gezondheidsrisico’s;
  • Wees alert op ziekteverschijnselen;
  • Wees alert op gedragsverandering bij leerlingen, dit kan veroorzaakt worden door ziekte;
  • Neem contact op met ouders als een leerling er niet goed uitziet of zich niet lekker voelt;
  • Als een leerling een besmettelijke ziekte heeft, dienen ouders dit te melden.