Wat kan de school doen?

Onderstaande activiteiten kunnen helpen om (toekomstige) gevaarlijke situaties aan het licht te brengen, letsel te voorkomen of in te spelen op de voortdurende verandering van het gebouw.

  • Breng in kaart welke risico’s er in de schoolomgeving zijn.
  • Loop samen met medewerkers door het gebouw, bijvoorbeeld wanneer het extra druk is. 
  • Benoem jaarlijks naar aanleiding van de risico-inventarisatie de acties die nodig zijn.
  • Registreer alle ongevallen en bijna-ongevallen met een registratiesysteem.
  • Registreer het aantal gevallen van gehoorschade. Neem bijvoorbeeld jaarlijks een gehoortest af (zoals de Oorcheck) en houd bij hoeveel leerlingen na een schoolfeest gehoorklachten hebben.
  • Controleer de brand-, gehoor- en verkeersveiligheid en risico’s tijdens de gymles (inclusief de onderhoudsstaat van de materialen).
  • Doe (half)jaarlijks een ontruimingsoefening en gebruik de resultaten voor verbetering van het veiligheidsbeleid.
  • Zet de vo veiligheidsmanager in, een online hulpmiddel om de schoolomgeving met een integrale aanpak veiliger te maken.
  • Check de geluidsniveaus, bijvoorbeeld met een decibelmeter (specificatie: type klasse II) of decibelapp.