Periodiek onderzoek bij leerlingen

Bij leerlingen die motorisch zwak, inactief of zeer talentvol zijn, is het goed om ervoor te kiezen hen extra aandacht te geven, specifieke hulp te bieden en/of gericht door te verwijzen. Periodiek onderzoek geeft de school of het beweegteam ook input voor het maken van keuzes bij het extra sport- en beweegaanbod in en rondom de school.

Skills4Life is een 3 fasen-programma bestaande uit signalering, behandelen en handhaven, met tot doel het bewerkstelligen van een gedragsverandering bij jongeren met overgewicht, waarbij er een verbetering van de leefstijl (met betrekking tot het voeding- en beweeggedrag van de jongeren) plaatsvindt.

Koppeling met zorgteam

De school heeft een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen rond inactiviteit of motorische achterstanden. Neem het onderwerp sport en bewegen op in uw zorgprotocol en geef aan wie welke rol heeft bij signalen van beweegachterstanden of inactiviteit en welke hulp geboden wordt.

Informatie vragen en hulp bieden

Zorg ervoor dat het voor leerlingen en hun directe omgeving duidelijk is bij wie ze terecht kunnen bij vragen of hulp rondom beweeg- en sportgedrag. Dit kan bijvoorbeeld een docent lichamelijke opvoeding, mentor of zorgcoördinator zijn. Leerlingen kunnen hiervan op de hoogte worden gesteld in de mentorles en tijdens de les lichamelijke opvoeding.

Extra ondersteuning

Als de school achterstanden op het gebied van bewegen en sport signaleert, dan is het goed om een passend traject aan te bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan MRT (Motorische Remedial Teaching)- of steunlessen lichamelijke opvoeding. Hierbij kan worden samengewerkt met ketenpartners.

Voor kinderen met overgewicht:

Voor sociaal verlegen jongeren of jongeren met een motorische achterstand of gedragsproblemen zijn er ook diverse erkende activiteiten: