Houden leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers zich aan het rookverbod? Is er afgesproken om geen alcohol te drinken tijdens schoolactiviteiten? En welke rol spelen ouders, verzorgers en medewerkers bij het tegengaan en voorkomen hiervan? Effectief werken aan roken, alcohol- en drugspreventie vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pakt u dat aan?

Maak van school een gezonde rookvrije omgeving

Leerlingen die anderen zien roken, gaan zelf eerder roken. En voor niet-rokers is de schade die ze oplopen door mee te roken zonde. Richt de school daarom zo in dat leerlingen er minder snel gaan roken en andere leerlingen er minder mee in aanraking komen. Kijk op Rookvrijschoolterrein.nl hoe u het schoolterrein rookvrij kunt maken. Dit is sinds 1 augustus 2020 wettelijk verplicht.

Ook om alcohol- en drugsgebruik te ontmoedigen kunt u stappen ondernemen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er tijdens alle schoolactiviteiten geen alcohol wordt geschonken en gedronken en geen drugs wordt getolereerd. Dus ook niet bij activiteiten buiten het schoolterrein, zoals bij schoolreizen en eindexamengala’s. En laat dat ook gelden voor medewerkers, ouders en verzorgers.

In de praktijk: een rookvrij schoolterrein

In de praktijk: een rookvrij schoolterrein

Wilt u werken aan een rookvrij schoolterrein, maar kunt u wel wat inspiratie of ideeën gebruiken? Bekijk een filmpje over de aanpak van het Zone.college in Almelo.

Betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers

Roken, alcohol- en drugspreventie krijgt meer aandacht als iedereen zich erbij betrokken voelt. Zorg daarom dat leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers afspraken maken over het gebruik van middelen. Geef ook regelmatig aandacht aan deze regels, zodat iedereen eraan wordt herinnerd. Denk hierbij aan vergaderingen, ouderavonden, nieuwsbrieven of posters in de school. En laat medewerkers, ouders en verzorgers het goede voorbeeld geven.

Tip! Er zijn speciale informatieborden met de tekst 'Dit terrein is rookvrij'. Wilt u er ook een op uw schoolplein? Maak dan bij het bestellen gebruik van de kortingscode RVG-Rookvrijschoolterrein. Hiermee krijgt u 10% korting op de prijs exclusief btw. De kortingscode is geldig tot 1 januari 2022 en alléén te gebruiken voor het informatiebord - niet voor andere artikelen of bezorgkosten.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.