Rook-, drugs- en alcoholvrije ruimte

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Scholen zijn verplicht per 1 augustus 2020 hun terrein rookvrij te maken (wijziging Tabakswet). Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Op Rookvrijschoolterrein.nl vindt u per schooltype een stappenplan en materialen die u helpen bij het rookvrij maken van uw schoolterrein.

Tijdens alle schoolactiviteiten wordt daarnaast geen alcohol geschonken of genuttigd en geen drugs gebruikt. Dit geldt voor personeel, leerlingen en ouders.

Voorbeelden middelenbeleid

Voorbeelden middelenbeleid

Betrokkenheid leerlingen, ouders en medewerkers

De school betrekt leerlingen, ouders en medewerkers bij activiteiten rond het thema Roken, alcohol- en drugspreventie. Wanneer u regels over dit thema in en rondom de school opstelt, is het belangrijk dat de regels bij alle docenten en schoolmedewerkers, leerlingen en ouders bekend zijn en dat hier regelmatig aandacht aan wordt besteed, bijvoorbeeld per email of tijdens vergaderingen. U kunt er ook aan denken om leerlingen te betrekken bij het organiseren van een activiteit, zoals een alcoholvrij feest. Door ouders, leerlingen en medewerkers te informeren kunt u draagvlak creëren.

Voorbeeldgedrag medewerkers

Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van middelen door medewerkers tijdens schoolactiviteiten. Medewerkers geven het goede voorbeeld. Denk bijvoorbeeld aan niet roken in het zicht van de leerlingen, niet drinken tijdens personeelsbijeenkomsten, het uitdragen van de norm dat de school alcohol- en rookvrij is.

Samenwerken met andere partijen

Samenwerken met andere partijen

De school betrekt andere organisaties bij het signaleren van roken-, alcohol- en drugsproblematiek. Dit kunnen zijn: andere personen binnen de school, zoals een leerlingbegeleider, orthopedagoog en/of teamleider, de leerplichtambtenaar van de eigen  GGDGemeentelijke gezondheidsdienst , de stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ), schoolmaatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg (op afroep) en/of Politie (op afroep).