Gezonde Schoolomgeving

De school treft voldoende fysieke maatregelen om onveilige situaties en seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Bijvoorbeeld door verlichting op donkere plekken, toezicht op het schoolplein, cameratoezicht, open toiletten en internetfilters. Ook kan de school laten zien dat ze een veilig klimaat hebben rondom seksuele diversiteit. Bijvoorbeeld door posters van een Gender & Sexuality Alliance op te hangen of Paarse Vrijdag te vieren.

Betrokkenheid

Leerlingen nemen actief deel in de organisatie of in het meedenken van activiteiten rondom relaties en seksualiteit. Voorbeelden zijn: het opstarten van een GSA (Gender and Sexuality Alliance) en de school kan de leerlingenraad consulteren bij beleidsvorming of het opstellen van gedragsregels.

Samenwerking partners

De school kan samenwerken met verschillende ketenpartners, zoals de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst , op het gebied van relaties en seksualiteit. Zo kan het zijn dat er een organisatie een gastles, training of workshop verzorgt op school. Of er zijn contacten met organisaties rondom doorverwijzing of signalering.

Handige link