Gezonde Schoolomgeving

De grens tussen school en thuis is online niet meer te trekken. Gesprekken die in de klas beginnen, gaan verder op WhatsApp. En een pesterij die op internet begint, stopt niet bij de schooldeur. Ouders en school kunnen elkaar helpen en versterken in de mediaopvoeding door het maken van afspraken en het stellen van grenzen.

  • Wees helder in wat de school zelf al doet met sociale media. Zit uw school op Twitter of op Facebook?  Heeft u daar regels voor en is iedereen daarvan op de hoogte?
  • Geef als leerkracht zelf het goede voorbeeld door uw mobiel in uw tas te laten tijdens de lessen.

Sociale omgeving

Mediawijsheid houdt veel ouders bezig. Ze zullen hierover graag informatie uitwisselen en tips krijgen van andere ouders en ervaringsdeskundigen. Betrek de ouders daarom bij een ouderavond over sociale media. Onderwerpen die op die avond aan bod kunnen komen zijn:

  • Gesprek over het bewust opbouwen van een online imago. Wat laat je zien en wat niet?
  • Hoe maak je afspraken over het ontmoeten van online vrienden?
  • Geef voorlichting over waar ouders en leerlingen terecht kunnen voor (anonieme) hulp zoals Meldknop.nl en Vraaghetdepolitie.nl.
  • Breng ouders op de hoogte van het beleid en betrek hen bij het opstellen van het beleid.

Tips voor ouders en docenten

  • Vertel dat je snapt dat er online van alles mis kan gaan en hoe moeilijk het is om daar over te praten.
  • Geef ook thuis het goede voorbeeld en bekijk je eigen mediagebruik kritisch.
  • Gebruik de toolbox Mediaopvoeding: Media? Gewoon opvoeden! van het NJI voordat u het gesprek met ouders aangaat.

Boek (voor ouders): Focus! Over sociale media als de grote afleider

Pubers en sociale media, het is alsof ze voor elkaar gemaakt zijn. Altijd aan, altijd contact. Dat wás al een tijdje zo, maar de smartphone heeft het twitteren, facebooken en whatsappen alleen maar erger gemaakt. Geen moment meer offline, geen moment meer rust. Sociale media kunnen tieners zó afleiden dat hun schoolwerk eronder gaat lijden. Regels stellen werkt niet en verbieden al helemaal niet. Maar wat dan wel? In het boek Focus! Over sociale media als de grote afleider gaat Justine Pardoen op deze en andere vragen in.