Heeft de school een positieve en gezonde houding rond media en mediagebruik? Geven medewerkers het goede voorbeeld? Effectief werken aan mediawijsheid vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pakt u dat aan?

Zorg voor een positieve en gezonde schoolomgeving

Wilt u positief en gezond mediagebruik stimuleren, let dan op zowel de fysieke als digitale omgeving. In een veilig schoolklimaat kunnen leerlingen en medewerkers op een veilige manier ideeën met elkaar uitwisselen en dingen uitproberen. Denk daarom aan het maken van afspraken over opnames en gebruik van mobiele computerapparaten in het algemeen. Mogen smartphones in het klaslokaal worden gebruikt, bijvoorbeeld? U kunt ook posters met tips ophangen om positief online gedrag en gezond mediagebruik te stimuleren.

Stimuleer ook de interactie met digitale media tussen docent en leerling. Stel daarvoor voldoende en diverse digitale media beschikbaar. Zo kunnen leerlingen nieuwe media uitproberen in een veilige omgeving. Denk ook aan zaken als een goede internetverbinding, zodat online tools soepel werken tijdens de lessen. Wilt u afleiding door bepaalde apps of online content voorkomen, dan kunt u overwegen om internetfilters te gebruiken.

Betrek leerlingen en medewerkers

Geef leerlingen een actieve rol als het gaat om mediagebruik op school. Wat kan volgens hen wel of niet? Wat vinden ze belangrijk om te kunnen? U kunt ze ook zelf activiteiten laten organiseren en de leerlingenraad om advies vragen bij het opstellen van beleid of gedragsregels.

Stimuleer collega’s om het goede voorbeeld te geven en doe dat zelf ook. Let bijvoorbeeld op uw mediagebruik in het zicht van de leerlingen. Zit u veel achter uw scherm als er leerlingen in de buurt zijn of juist niet? Laat u aan leerlingen zien hoe u online media handig inzet, bijvoorbeeld door handige tools te gebruiken tijdens het lesgeven? Ook van uw positieve online communicatie leren leerlingen. En toon interesse in wat uw leerlingen online doen. Vraag ze bijvoorbeeld welke apps ze gebruiken, wat ze hebben meegemaakt of wie ze volgen.

Tip! Kijk eens in het Handboek Digitale geletterdheid voor vragen die u leerlingen kunt stellen. U vindt ze in de bijlage Praten met leerlingen over internet.

Decoratieve foto waarop een docent leerlingen iets aanwijst op een computerscherm