Een veilige fysieke omgeving

Veiligheid is een wisselwerking tussen de omgeving en het gedrag van de leerlingen en medewerkers. Er zijn verschillenden dingen die de school kan doen om onveilige situaties in de fysieke omgeving te voorkomen:

 • Betrek naast medewerkers andere partijen bij het veiligheidsbeleid van de school. Denk  aan ouders, schoolbestuur, brandweer, GGDGemeentelijke gezondheidsdienst en gemeente.
 • Zorg dat op school altijd iemand met een EHBO-diploma aanwezig is en dat voor iedereen bekend is wie dit is.
 • Bied een veilig geluidsniveau, zoals een goede akoestiek in gymzalen en praktijklokalen. Volgens de arbo zijn maatregelen nodig bij geluidsniveaus van meer dan 80 dB.
 • Houd het volume tijdens feestjes op maximaal 88 decibel (dB). Stel ook gehoorbescherming ter beschikking.
 • Zorg voor een veilige fietsenstalling, aanfietsroutes in combinatie met looproutes en oversteekplaatsen.
 • Zorg dat duidelijk is waar leerkrachten en leerlingen wel en niet mogen parkeren.
 • Maak de omgeving veiliger door fysieke aanpassingen aan te brengen, zoals de beveiliging van ramen, het vrijhouden van de nooduitgang en het overzichtelijker maken van ruimtes en routes. Ook kan de school zorgen voor stevige stoelen, anti slip op gladde traptredes en het direct droogmaken van natte plekken.

Tip: laat leerlingen een gratis decibelapp downloaden en betrek hen bij het meten, bijvoorbeeld tijdens een schoolfeest.

Een veilige sociale omgeving

Om een veilige sociale schoolomgeving te waarborgen kan de school het volgende doen:

 • Betrek ouders en laat hen input leveren, bijvoorbeeld via de ouderraad of medezeggenschapsraad of een ouderavond.
 • Betrek eventueel ouders die werkzaam zijn op dat gebied bij een les over veiligheid.
 • Informeer ouders in een nieuwsbrief, de schoolgids of tijdens een voorlichtingsavond over het veiligheidsbeleid van de school.
 • De rol van veiligheidscoördinator kan eventueel worden ingevuld door een ouder en leerkracht samen.