Structureel aanbod

De school biedt een structureel aanbod van beweeg- en sportactiviteiten voor leerlingen buiten lestijd waar leerlingen vrijwillig aan mee kunnen doen. 'Structureel' wil zeggen gemiddeld tenminste 1x per maand. Het gaat hier om een aanbod buiten de reguliere lessen Lichamelijke opvoeding, waar leerlingen vrijwillig aan mee kunnen doen, maar wel onder de verantwoordelijkheid van de school is georganiseerd (bijvoorbeeld sportclinics verzorgd door een sportvereniging, een toernooi op school, een wekelijkse sportinstuif, trainingen ter voorbereiding op een toernooi, etc.). Uitvoering kan door bijvoorbeeld de docent Lichamelijke Opvoeding, de buurtsportcoach (combinatiefunctionaris), trainer(s) van sportverenigingen/sportaanbieders en/of stagiair(s) ALO/MBOmiddelbaar beroepsonderwijs , niveau 4.

Gezonde Schoolomgeving

Het is goed om bewegen te stimuleren tijdens pauzes of tussenuren. Zorg er voor dat de buitenruimte van de school beweegvriendelijk is ingericht, dat wil zeggen dat deze uitnodigt om te bewegen. In plaats van zit- en hangplekken, kunt u denken aan een pannaveld, basketbalveld of fitnesstoestellen. Belangrijk is dat de inrichting aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Betrek leerlingen bij de inrichting van het schoolplein. Zij hebben vaak goede ideeën en zijn degene die gebruik zullen maken van het plein. Het schoolplein kan ook worden ingezet voor lessen lichamelijk opvoeding of andere lesactiviteiten.

Kijk voor inspiratie naar Gezonde Schoolpleinen of Zoneparc Sportcourts.

Daarnaast kan de school bijvoorbeeld een fitnessruimte of gymzaal beschikbaar stellen voor leerlingen tijdens pauzes of tussenuren. En kan de school leerlingen stimuleren om met de fiets of lopend naar school en/of naar andere schoolactiviteiten te gaan. Zorg voor voldoende plekken om de fietsen te stallen en controleer fiets en wandelpaden rondom de school. Is de school veilig bereikbaar voor langzaam verkeer?

Samenwerken met andere partijen

Samenwerken met andere partijen

Laat leerlingen via een structureel naschools beweeg- en sportaanbod kennismaken met verschillende beweeg- en sportactiviteiten. Zo ontdekken ze waar hun interesse ligt en wat bij hen past. Bovendien verlaagd het de drempel om lid te worden van een sportclub. Zoek hierbij samenwerking met de lokale sportaanbieders, zoals sportvereniging(en), fitnessclubs of welzijn. De buurtsportcoach, (combinatiefunctionaris) en het lokale sportservicebureau kunnen bijvoorbeeld een rol hebben in het zoeken naar samenwerkingspartners en sportaanbieders of in het verzorgen van naschools beweeg- en sportaanbod.

Betrokkenheid

Het is belangrijk dat uw leerlingen zich betrokken voelen bij de activiteiten die u organiseert, zoals de sportdag. Laat hen bijvoorbeeld meehelpen met het organiseren van de sportdag. Of laat jongeren in een sportcommissie meedenken over het schoolbeleid en aanbod op het gebied van sport en bewegen.

Met sport komt bijna iedereen wel in aanraking. Bij sommige mensen beperkt dit zich tot de gymlessen op school, terwijl anderen elke dag fanatiek sporten. Ouderlijke gedragingen zijn hierbij van belang. Zo hebben ouders onder andere invloed op de intrinsieke motivatie en de prestaties van hun kinderen.  Het is dan ook aan te raden ouders te betrekken bij het stimuleren van een gezonde en actieve levensstijl van hun kinderen.