Erkende Gezonde School-activiteiten

De school gaat goed aan de slag met het thema Voeding als het in het lesprogramma gebruik maakt van één van de volgende erkende Gezonde School-activiteiten rondom voeding: Weet Wat Je Eet of Krachtvoer.

Voor praktijkscholen en vso zouden de lespakketten voor het primair onderwijs (Smaaklessen of Ik eet het beter) kunnen worden ingezet.

Als de school ervoor kiest om gebruik te maken van andere of eigen lesmaterialen biedt het SLO leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl handvatten om een gevarieerd lespakket samen te stellen dat past bij de leeftijd van de leerling. De school gaat goed aan de slag met educatie op het gebied van voeding als het in de verschillende leerjaren, structureel en niet eenmalig, aandacht voor 8 onderwerpen van het SLO in het lesmateriaal opneemt. Bekijk voor meer informatie de checklist Eigen educatiematerialen themacertificaat Voeding (SLO).  

Borging onderwijsactiviteiten

De onderwijsactiviteiten op het gebied van voeding zijn vastgelegd, dat kan op verschillende manieren. Zo kan een school bepaalde lessen opnemen in het curriculum, bijvoorbeeld bij biologie of verzorging. Ook kan in een beleidsplan worden toegelicht waarom bepaalde onderwijsactiviteiten (zoals een projectweek) uitgevoerd worden, in welke leerjaren ze plaatsvinden en wie verantwoordelijk is voor deze activiteiten. Op deze manier zorgt de school ervoor dat de activiteiten niet eenmalig plaatsvinden, maar structureel verankerd worden.

Themacertificaat Voeding aanvragen

Wilt u voor het thema Voeding laten zien dat u voldoet aan alle pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Voeding van het vignet Gezonde School aanvragen. Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de criteria alvast inzien.

Knop om het themacertificaat aan te vragen