Erkende Gezonde School-activiteiten

De school gaat goed aan de slag met het thema Roken, alcohol- en drugspreventie als het in het lesprogramma gebruik maakt van één van de volgende erkende Gezonde School-activiteiten rondom dit thema: Smoke Free Challenge (voorheen Actie Tegengif) of Samen Slagen.

De school biedt zowel in de onderbouw als bovenbouw lessen aan in het kader van roken, alcohol- en drugspreventie. In de zoektool met Gezonde School-activiteiten vindt u meer interventies, voor verschillende leerjaren en doelgroepen. Uw contactpersoon van uw lokale GGDGemeentelijke gezondheidsdienst of instelling voor verslavingszorg (IVZ) kan u hierin adviseren.

Aandacht onderwerpen

De school besteedt in verschillende leerjaren, structureel en niet eenmalig, aandacht aan roken, alcohol- en drugspreventie in de les. In de lessen dient in ieder geval aandacht te zijn voor vaardigheden van de leerling op het gebied van bijvoorbeeld groepsdruk of zelfcontrole, maar dit is leeftijdsspecifiek. Zie hiervoor de richtlijnen van de verslavingspreventie (Trimbos-instituut, Verslavingspreventie Nederland). In de richtlijnen verslavingspreventie vindt u op een rij wat u beter wel en beter niet in de lessen kunt doen per leeftijdsgroep.

Borging onderwijsactiviteiten

In het schoolbeleid is opgenomen welke lessen of activiteiten voor de leerlingen, in welke leerjaren worden ingezet rondom tabak, alcohol en drugs en wie daarvoor verantwoordelijk is (sectie/afdeling). Bekijk ook eens de pagina Middelenbeleid van Helder op school.

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering

Om de interventies zo effectief mogelijk uit te voeren en de kwaliteit van de lessen hoog te houden, is het volgen van een docententraining verplicht. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon van uw lokale GGDGemeentelijke gezondheidsdienst of IVZ.

Informatie voor ouders

Bij alle Gezonde School-activiteiten is informatie voor ouders beschikbaar, in de vorm van bijvoorbeeld een informatiebrief of ouderavond.