Erkende Gezonde School-activiteiten

De school besteedt in een doorlopende leerlijn aandacht aan relationele en seksuele vorming van alle leerlingen. Dit kan op verschillende manieren. Een school kan bijvoorbeeld een lespakket als Lang Leve de Liefde als basis gebruiken. Er wordt gewerkt aan kennis, houding en vaardigheden. Andere voorbeelden van erkende activiteiten zijn Girls’ Talk, Make a Move of Je lijf, je lief! (voor het praktijkonderwijs).

Aandacht onderwerpen

Scholen die op een structurele manier aan de slag gaan besteden zowel in de onderbouw als de bovenbouw aandacht aan het thema in de lessen. Scholen kunnen de activiteiten vastleggen voor meerdere schooljaren, zodat de activiteiten niet eenmalig worden uitgevoerd.

In de lessen over relaties en seksualiteit komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod; lichamelijke ontwikkeling (o.a. puberteit, veilig vrijen  (preventie ongewenste zwangerschap en preventie soaSeksueel overdraagbare aandoeningen), wensen en grenzen en seksuele grensoverschrijding  en (acceptatie van) seksuele diversiteit.

Praktijkvoorbeelden

Ubbo Emmius Scholengemeenschap

Op het Ubbo Emmius in Winschoten vinden ze het belangrijk om betrokken en inspirerend te zijn. Zeker op het gebied van gezondheid. Ieder mens presteert beter als het goed in zijn vel zit, zowel op cognitief, mentaal, fysiek als sociaal emotioneel vlak. Het Ubbo Emmius wil met de Gezonde School een bron van inspiratie zijn, zodat leerlingen, ouders en werknemers kunnen excelleren op ieder vlak. Bekijk het visie- en beleidsdocument van de Ubbo Emmius Scholengemeenschap.

 

Citaverde College

Het Citaverde College stelt groot belang bij het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling. De school hecht aan een prettige en veilige omgang met elkaar, ook op het gebied van seksualiteit. Aandacht voor verschillende thema’s worden bewust in de diverse curricula ingepland. Bekijk het visie- en beleidsdocument van het Citaverde College.

Borging onderwijsactiviteiten

De activiteiten die een school onderneemt op het gebied van relaties en seksualiteit kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd. Zo kan een school bepaalde lessen opnemen in het curriculum, bijvoorbeeld bij biologie, maatschappijleer of in de mentorlessen. Ook kan in een beleidsplan worden toegelicht waarom bepaalde onderwijsactiviteiten (zoals een projectweek) uitgevoerd worden en in welke leerjaren ze plaatsvinden. Op deze manier zorgt de school ervoor dat de activiteiten niet eenmalig plaatsvinden, maar structureel verankerd worden.

Deskundigheidsbevordering

Lesgeven in relaties en seksualiteit kan lastig zijn en er komen verschillende competenties van docenten bij kijken. Het is bijvoorbeeld van belang dat een docent weet hoe hij of zij een veilige sfeer kan creëren of kan reageren op vragen in de klas. Het is daarom van belang dat een school docenten de mogelijkheid biedt om bij- of nascholing te krijgen. Vaak bieden GGDGemeentelijke gezondheidsdienst -en trainingen voor docenten.

Handige links zijn:

Informatie voor ouders

Ouders zijn belangrijk in de seksuele vorming van hun kinderen. Vaak vinden zij het belangrijk dat hun kinderen ook op school informatie krijgen over relaties en seksualiteit. Door ouders te informeren over het lesprogramma zijn zij beter voorbereid als hun kinderen thuiskomen met vragen over dit onderwerp. Dit kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, ouderfolder of ouderavond.

Bekijk de ouderfolders: Praten met je kind over liefde en relaties en Sexting en grooming