Moderne vaardigheden

Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs gaan aan de slag met moderne vaardigheden. Wat moeten jongeren nú leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Kennis van media en de werking ervan maken daar onderdeel van uit.

Wat kunt u doen? Neem mediawijsheid op in het lesprogramma. U vindt een verzameling lessen op Wikiwijs.nl voor iedereen in het onderwijs die aan de slag wil met mediawijsheid. Gemaakt door diverse organisaties, over uiteenlopende onderwerpen.

Handige links

  • It's up to you is een interactieve film die als interventie tegen cyberpesten wordt ingezet op scholen. Kijkers bepalen zelf de keuzes van de hoofdpersoon en creëren daarmee hun eigen persoonlijke verhaal, waardoor ze direct de gevolgen van hun acties ervaren. Samen met de aansluitende discussie in de klas, dient de film als volwaardig lespakket dat past in een schoolbrede aanpak tegen pesten.
  • WhatsHappy is geschikt voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De les maakt de problemen met chatten bespreekbaar en daagt leerlingen uit om afspraken te maken over hoe ze online fatsoenlijk met elkaar omgaan.