Wat kan de school doen?

Medewerkers behoren te weten hoe ziekteverwerkers zich verspreiden. Daarbij is elke medewerker op school op de hoogte van goede handhygiëne en past dit ook toe. Organiseer in de avonduren een informatiebijeenkomst voor ouders over hygiëne en welke afspraken de school in het beleid heeft opgenomen over hygiëne en ziekte. Nodig voor zo’n informatiebijeenkomst bijvoorbeeld deskundigen uit van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst .

Wat kunnen leerlingen op hun leeftijd?

Het 'leerplankader gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat leerlingen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat leerlingen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond hygiëne.

Overige tips