Erkende Gezonde School-activiteiten

Door met leerlingen in de lessen aan de slag te gaan met thema’s  in relatie tot Fysieke veiligheid kunt u hun gedrag en vaardigheden positief beïnvloeden, waardoor bijvoorbeeld ongevallen kunnen worden voorkomen. Wat kunt u doen? Laat de leerlingen om de beurt een les uit één van de thema’s voorbereiden en bespreek de eventuele risico’s en maatregelen in de groep. Denk hierbij aan:

Veiligheid op het schoolplein (inrichting en gedrag)

Veiligheid op het schoolplein (inrichting en gedrag)

Veiligheid tijdens gymlessen (inrichting en gedrag)

Veiligheid tijdens gymlessen (inrichting en gedrag)

3

Veiligheid tijdens werken in een praktijklokaal (inrichting, gereedschap en gedrag)

Verkeersveiligheid rondom de school

Verkeersveiligheid rondom de school

Veilig omgaan met muziek op je koptelefoon

Veilig omgaan met muziek op je koptelefoon

Gehoor beschermen tijdens feestjes

Gehoor beschermen tijdens feestjes

Wat kunnen leerlingen op hun leeftijd?

Het 'leerplankader Sport, bewegen en een gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat leerlingen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat leerlingen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema (fysieke) veiligheid. De onderdelen gehoorveiligheid en zonbescherming zijn als kernen ('je zintuigen' en 'je huid') te vinden op de pagina Persoonlijke verzorging.

Praktijkvoorbeelden

VO Veiligheidsmanager website

Lesprogramma VO Veiligheidsmanager

Met de VO Veiligheidsmanager kunnen scholen zelf een integraal veiligheidsbeleid opzetten en uitvoeren. Doel daarvan is het reduceren van risico’s op ongevallen en onveilige situaties en het creëren van een veilige omgeving voor scholieren en medewerkers.
 

Dansen in discotheek

Lesprogramma Oorcheck.nl

De website oorcheck.nl geeft jongeren vanaf 12 jaar informatie over de werking van het gehoor en het voorkomen van gehoorschade. Door zelf een hoortest te doen en andere risicotesten krijgen jongeren inzicht in hun gehoor en luistergedrag. Voor de eerste twee klassen van het vovoortgezet onderwijs  is gratis lesmateriaal beschikbaar. Bekijk ook het thema Gehoorschade.